Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny forskning om hållbar utveckling i svenska fiskesamhällen

Publicerad

Hur kan samhällsekonomiska initiativ främja en mer hållbar användning av den marina miljön och samtidigt främja lokal samhällsutveckling? Det är frågor som ska bevaras i ett nytt forskningsprojekt som tilldelas nära 7 miljoner från Formas.

Forskarna Sebastian Linke, Maris Gillette och Milena Arias Schreiber, har tilldelats nära 7 miljoner kronor i projektbidrag från FORMAS för det nya forskningsprojektet Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige.

Utgår från Östersjöfiske 2020

Projektet kommer att utgå från initiativet Östersjöfiske 2020, som etablerats av Simrishamn kommun med syfte att bidra till att skapa hållbara lokala ekonomier i kustsamhällen. Tanken är att undersöka hur forskare kan arbeta tillsammans med fiskare och lokalbefolkning för att producera vetenskaplig kunskap och stärka samhällsekonomiska initiativ.

Projektets frågeställningar är: Hur kan samhällsekonomiska initiativ främja en mer hållbar användning av den marina miljön, samtidigt som de främjar samhällens välbefinnande, stabila lokala ekonomier och spridning av kulturarv som en social och ekonomisk resurs?

Projektledare blir Sebastian Linke som är docent i samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier.

Milena Arias Schreiber som är forskare vid Havsmiljöinstitutet har arbetat med ett projekt stött av Centrum för Hav och samhälle som legat till grund för det nya Formas-projektet.

Läs mer om projektet på engelska

FORMAS står för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. FORMAS tilldelade nyligen 24 miljoner kronor till olika forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som ska bidra till att få fram kunskap och möjliga lösningar för ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.