Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny docent: Anna Linda Musacchio Adorisio

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har antagit Anna Linda Musacchio Adorisio som docent i företagsekonomi. Hon är sedan 2009 verksam som forskare inom forskningsprogrammet Bank Management vid Gothenburg Resarch Institute och hon intresserar sig framför allt för cross-cultural communication.

Anna Linda disputerade 2008 med avhandlingen ”Living among stories: rough and organized account from an American banking institution”. Avhandling visar hur berättande används på många och komplexa sätt i vardagens organisering.

Sedan avhandlingsarbetet har Musacchio Adorisio bedrivit forskning i USA där hon studerat processer där stora bankkoncerner förvärvar mindre, lokala banker. Fokus i studien har varit att bättre förstå de sociala och personliga konsekvenser som den typen av organisatoriska förändringar leder till.

I ett senare forskningsprojekt, med fokus på hantverkare inom modeindustrin i Milano intresserar sig Anna Linda på hur dessa grupper kommunicerar traditionell hantverkskunskap genom muntlig tradition (oral history). I ytterligare ett forskningsprojekt, inom bank management, studerar hon de organisatoriska praktiker som utvecklats i finanssektorn för att hantera ”grön internationalisering”. Studien har genomförts vid en svensk bank i Storbritannien. Studien har sedan kompletterats med arkivstudier i London.

Anna Lindas avhandling har efter disputationen publicerats som bok vid ett internationellt förlag och hon har också återkommande publicerat sina forsningsresultat i en rad vetenskapliga journaler och i form bokkapitel i redigerade böcker. Musacchio Adorisio har också publicerat flera vetenskapliga texter på italienska, hennes modersmål. Hon har därtill en unik erfarenhet av att ha arbetat vid en mängd olika forskningsinstitutioner i en rad länder.

Med tiden har hon allt mer fokuserat sitt forskningsintresse kring kommunikativa aspekter inom finansersektorn. Hon har bidragit till utveckla förståelsen för fältet på två sätt: För det första har hon, genom att använda ett narrativt perspektiv, kommit med nya insikter kring hur personer i finanssektorn upplever det dagliga arbetet med att ”göra affärer”. I sina studier har hon också beskrivit det sociala och historiska sammanhang i vilket finansiella praktiker utvecklats och formats. Vidare har Anna Linda, genom sina nära empiriska studier, sin narrativa ansats och användning av översättningsteori, teoretiskt bidragit till utveckla förståelsen och betydelsen av de förändringar, i form avreglering, globalisering och innovation i banksektorn.

Mer om Anna Linda Musacchio Adorisio