Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bok
Länkstig

Ny bok- Hur kan vi förstå sex mot ersättning, samhällets reglering, sociala insatser och individers erfarenheter?

Publicerad

Syftet med den här antologin är att skapa en fördjupas förståelse för frågan genom att belysa områdets komplexitet, nyanser och gråzoner.

I boken belyses hur relationen mellan samhälleliga åtgärder och individuella erfarenheter påverkas av den sociala, rättsliga och politiska kontexten. Författarna presenterar en rad olika teman så som sexarbetares sociala mobilisering, tillämpningen och konsekvenserna av sociala och rättsliga åtgärder, sexsäljare utsatthet för våld, sexköpares resonemang gällande sina praktiker, erfarenheter av digital och kommersiell dejting samt erfarenheter av att sälja sex i relation till dominerande diskurser om sexhandeln.

Sex mot ersättning riktar sig till studenter på utbildningar inom det människobehandlande området, till professioner som möter personer med erfarenheter av sex mot ersättning och kan fungera som kunskapsunderlag i arbetet med policy och praxis inom det välfärdspolitiska området.

Författarna är verksamma som doktorander, juniora och seniora forskare och som universitetslärare vid lärosäten i Sverige och USA. De ingår alla i forskningsnätverket FOSME (Forskning Om Sex Mot Ersättning). Detta är deras första antologi.

Kontaktpersoner:

Annelie de Cabo, Charlotta Holmström & Jari Kuosmanen