Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny avhandling pekar på nyckeln till framgångsrik digital innovation

Digital innovation är en av de starkaste transformativa krafterna vi har i dagens samhälle. – Den kommer att få större påverkan på organisationers verksamheter än vad exempelvis ångmaskinen hade på 1700-talet eller järnvägen hade på 1800-talet. Men det finns vissa hinder för att processen ska kunna ta fart, säger doktoranden Hannes Göbel som disputerar med avhandlingen Designing Digital Resourcing där han tittar på olika lösningar.

hannes göbelEnligt Hannes Göbel råder det ingen tvekan om att digital innovation är nödvändig för organisationers möjligheter att bibehålla eller förbättra sin konkurrenskraft.

Dock finns det ett antal svårigheter för att det digitala nytänket ska kunna ta fart. I avhandlingen introduceras det engelska begreppet digital resourcing som en central del av den digitala innovationsprocessen, och som en del av lösningen.

Möjliggöra effektiv hantering av digitala resurser
– Med digital resourcing avser jag de aktiviteter som möjliggör en effektiv hantering av digitala resurser i innovationsprocessens första fas. Den ökade medvetenheten om de fördelar som en effektiv hantering av digitala resurser kan föra med sig sporrar sedan organisationer att söka efter digitala system som kan stödja dem i deras innovationsarbete, säger Hannes Göbel, som till vardags är lärare och forskare vid Högskolan i Borås.

I avhandlingen menar Hannes Göbel att marknadens befintliga digitala system inte har utvecklats utifrån organisationers moderna ideal vilket gör att det råder en brist på system som motsvarar deras krav. Detta är i sin tur problematiskt eftersom det kan resultera i en försämrad organisatorisk förmåga att överleva på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

Hur designa digitala system?
Problemet som adresseras har lett fram till forskningsfrågan om hur digitala system för digital resourcing bör designas i syfte att främja digital innovation?

– Syftet med studien är dubbelt. Dels vill jag identifiera designkunskap som möjliggör utveckling av system för digital resourcing och det gör jag genom att titta på principer och teorier för design av nya system. Jag vill också bidra till att förverkliga ett digitalt system som lotsar organisationer i deras innovationsarbete, säger Hannes Göbel.


Hannes Göbel disputerar i ämnet informatik med avhandlingen Designing Digital Resourcing
Tid: Fredag 24 januari, kl. 13:00
Plats: Torg Grön, hus Patricia, Forskningsgången 6, Campus Lindholmen, Göteborg
Opponent: Professor Matti Rossi, Department of Information and Service Management, Aalto University, Finland
Avhandling: http://hdl.handle.net/2077/61937