Hoppa till huvudinnehåll
Bild
none
Länkstig

Nu siktar OMICS på en ny konferens 2021

Publicerad

I november anordnade Gothenburg Research Institute (GRI) och Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet tillsammans konferensen ”Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies” - OMICS 2019. Forskare från hela världen var inbjudna för att diskutera migration och integration ur olika synvinklar.

Andreas Diedrich, docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan, är med i kommittén för konferensen.

Ni som arrangerade är väldigt nöjda med hur konferensen blev?

– Ja, vi hade över 200 deltagare. Mest forskare, men även praktiker. Praktikerna kom från hela landet. Flera kom från den offentliga sektorn, som exempelvis Migrationsverket, Region Skåne och Göteborgs stad, men det fanns även deltagare från den privata sektorn.

– Forskarna däremot kom från hela världen, bland annat USA och Nya Zeeland. Jag tror nästan alla kontinenter var representerade faktiskt. Det var även en del studenter som kom för att lyssna på våra keynotes.

Kommer det här bli en återkommande konferens för Göteborgs universitet?

– Eftersom konferensen blev så lyckad, har vi börjat fundera på att ordna en sådan här konferens vartannat år. Nästa konferens blir i så fall 2021.

Vad fick ni för feedback från deltagarna?

 

– Just att det var tvärvetenskapligt, det tyckte deltagarna var bra, det var framför allt det som vi fick positiv feedback på. Det fanns forskare från juridik, medicin, sociologi, företagsekonomi - kollegor med många olika perspektiv, från många olika discipliner helt enkelt.

 

Kommer samarbetet med Centrum för Global Migration (CGM) fortsätta?

– Samarbetet med CGM kring konferensen har fungerat mycket bra och vi samarbetar även på andra plan med centret – som när det gäller ansökningar för nya forskningsmedel. Anordnar vi en OMICS konferens till blir det också tillsammans med CGM.

Konferensen OMICS ingår som en aktivitet i forskningsprogrammet, Organizing Integration, som pågår vid Gothenburg Research Institute.

Vad händer härnäst i forskningsprogrammet?

– Vi har precis fått förlängt med tre år och ytterligare 9 miljoner kronor i programmet från våra finansiärer, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – så nu går vi in i andra delen av forskningsprogrammet.

– Vi har även några nya personer på plats, Sara Broström, docent i företagsekonomi, Quang Evansluong som är forskare vid Lunds universitet och Emma Ek Österberg, docent vid förvaltningshögskolan här i Göteborg. De kommer att titta närmare på flyktingentreprenörskap – hur personer med flyktingbakgrund startar egna företag i Sverige – och social upphandling, som är ett sätt att upphandla tjänster där man ställer krav på att anställa nyanlända personer, eller andra personer som anses ha det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Något annat som är på gång?

– Vi uppdatera just nu vår lista över integrationsinitiativ i Storgöteborg. Senaste versionen är från 2018 och innehåller 192 initiativ som på ett eller annat sätt stödjer utrikesföddas integration på arbetsmarknaden.

– Vi tror att det har hänt en del – i antalet initiativ, men också när det gäller vilken inriktning de har – nu när man verkar ha lämnat den så kallade flyktingkrisen bakom sig och skiftat från ”krishantering” till integration, säger Andreas Diedrich, docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Fakta

Läs mer om forskningsprogrammet Organizing Intergration på Gothenburg Research Institutes webb.

Kontaktperson:

Andreas Diedrich, docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan
andreas.diedrich@gri.gu.se
Tel: 031-786 5404 alt 0732-308896

Text:Cecilia Sjöberg


Område
Evenemang