Bild
Natrium på Medicinareberget når certifieringen Miljöbyggnad Guld.
Natrium kommer att samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten under samma tak och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget.
Foto: Kanozi Arkitekter, Råformat
Länkstig

Natrium på Medicinareberget når Miljöbyggnad Guld

Publicerad

Byggnationen av Natrium på Medicinareberget pågår för fullt, men redan nu står det klart att projektet får högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att uppnå guldnivån ställs höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet.

Natrium som byggs för Naturvetenskapliga fakulteten, ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov. Sammantaget gör dessa förutsättningar att kraven för Miljöbyggnad Guld inte är helt enkla att uppnå.

Projektet lämnade in ansökningshandlingarna i början av december 2020 och beskedet om certifiering kom redan i slutet av januari det här året.

– Att gå rakt igenom certifieringsprocessen så snabbt är ovanligt för den här typen av avancerade labbmiljöer. Det är verkligen ett bevis på att samarbete och målinriktat arbete i tidigt skede skapar rätt förutsättningar för att bygga klokt och hållbart. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett stort ansvar att driva utvecklingen framåt och certifieringen av Natrium är ett tydligt steg åt rätt håll, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Ska kraftsamla på fler fronter

Certifieringen har inte inneburit några ökade kostnader för projektet, då valen har kunnat planerats in i tidigt skede så att de på ett övergripande sätt har stämt in på kraven för guld.

– Hållbar utveckling är en oerhört viktig fråga för universitetet, och vi är så klart mycket glada för att Natrium når Miljöbyggnad Guld. Jag ser fram emot hur vi tillsammans med Akademiska Hus kan kraftsamla på fler fronter för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling både ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, säger Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet.

Låg energianvändning och hållbara materialval

En viktig faktor för att kunna certifiera enligt Miljöbyggnad Guld är låg energianvändning och låga värmeförluster i byggnaden. Genom att välja en form på byggnaden som ger mindre fasadyta skapas förutsättningar för energieffektiv uppvärmning. Noggrannhet i materialval av såväl ytskikt som byggvaror och en ambition att välja närproducerade produkter ger en bra förutsättning till lägre klimatpåverkan, exempelvis kommer stålarmeringen till byggnaden från Norge. 750 kvadratmeter solceller på taket samt behovsstyrd ventilation och belysning är ytterligare faktorer som gjort det möjligt att certifiera Natrium på guldnivå.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).