Bild
Graf som visar svensk opinion till Nato
Länkstig

Nato-opinionen: Rekordstor svängning mellan 2021 och 2022

Publicerad

Den 7 mars 2024 blev Sverige Natos 32:a medlemsstat. Opinionsmätningar visar att svenskarna med bred majoritet står bakom medlemskapet.

Frågan om svenskt Natomedlemskap har ställts varje höst sedan 1994 i den nationella SOM-undersökningen. De första 20 årens mätningar visade på en stabil och negativ svensk Natoopinion där fler ansåg att ett medlemskap i militäralliansen var ett dåligt förslag (den blå kurvan) än ett bra förslag (den röda kurvan).

Runt 2013 infann sig ett slags jämviktsläge där ungefär lika många var positiva som negativa, och lika många placerade sig på mitten av svarsskalan. Hösten 2021 var opinionen helt delad. 29 procent tyckte förslaget om medlemskapet var bra, 29 procent tyckte det var ett dåligt förslag.

Historisk svängning

Men efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 skedde en historisk svängning i opinionen. Mellan 2021 och 2022 ökade antalet positiva till Nato med 35 procentenheter, till 64 procent. Samtidigt var endast 14 procent av de tillfrågade negativa. Enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, är detta den största opinionsförskjutningen från ett år till ett annat som SOM-institutet har uppmätt.

I kapitlet Jordskred i svensk Nato-opinion efter Rysslands invasion av Ukraina (2023) kan du läsa hela studien. Kapitlet är skrivet av Henrik Ekengren Oscarsson och Ulf Bjereld, båda professorer i statsvetenskap.

Nya opinionssiffror om Nato presenteras 21 mars

Den 21 mars presenteras 2023 års nationella SOM-undersökning.  Enligt denna har förtroendet för Nato som institution minskat sedan hösten 2022.

Av: Daniel Jansson & Ulrika Lundin