Hoppa till huvudinnehåll
Bild
SWERA:s logga
Länkstig

Nationell konferens om kollegial granskning

Publicerad

Tisdagen den 7 oktober inleddes SWERA-mötet 2020. Det är en årlig nationell konferens för forskare inom pedagogik. För första gången sker den digitalt vilket har gjort att antalet deltagare är rekordhögt.

Det årliga SWERA-mötet är i normala fall en konferens där doktorander och forskare från hela Sverige träffas under tre dagar för seminarier och diskussioner om pedagogisk forskning. Men när turen nu har kommit till Göteborgs universitet att vara värd blir konferensen på grund av coronapandemin för första gången digital.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi inte kan ses fysiskt. Men det finns inget ont som inte har något gott med sig. Vi har nästan fördubblat antalet deltagare jämfört med tidigare år. Det kommer runt 200 deltagare. Det är roligt både för konferensen i sig och för att fler kommer att få upp ögonen för SWERA, säger Åsa Hirsh, universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Forum för diskussion

Till skillnad från en vanlig forskarkonferens som i huvudsak består av presentationer av forskningsresultat, är SWERA-mötet mer ett forum för att mötas och diskutera frågor som är angelägna för forskningen och forskare. Årets tema är kollegial granskning.

– Kollegial granskning sker både när tjänster ska tillsättas och forskningsresultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det är en viktig fråga för forskningen som ändå inte diskuteras så mycket, säger Åsa Hirsh.

Förutom temat kommer en lång rad andra frågor att diskuteras. Dessutom kommer organisationen SWERA (Swedish Educational Research Association) att hålla årsmöte. SWERA är en nationell förening med syfte att på olika sätt främja pedagogisk forskning och praktik.

Kontakt: Åsa Hirsh, e-post asa.hirsh@gu.se.

SWERA-mötet 2020

SWERA-konferensen samlar forskare inom det pedagogiska kunskapsområdet för seminarium, föreläsningar och diskussioner.

Konferens äger rum 7–8 oktober, men den mötet inleds redan 6 oktober med professorsmöte och doktorandråd.

SWERA-mötet kommer att genomföras digitalt på grund av coronapandemin.

Alla medlemmar i SWERA (Swedish Educational Research Association) är välkomna att delta.

Läs mer på SWERA-mötets hemsida.