Länkstig

Nästan 77 miljoner i forskningsbidrag till naturvetenskap och teknik

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet får närmare 77 miljoner kronor i etableringsbidrag och projektbidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap 2020.

Vetenskapsrådet har idag fattat beslut om vilka ansökningar som har beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2020.

Totalt beviljas närmare 1,1 miljarder kronor för åren 2020–2024. Av utdelade medel får forskare vid Göteborgs universitet cirka 77 miljoner kronor – vilket motsvarar ungefär sju procent.

Hela listan – forskarna som får bidrag

Följande personer vid Göteborgs universitet har beviljats bidrag inom utlysningen för Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Projektbidrag

Björn M. Burmann
Vänner eller fiender: dechiffrera detaljerna för rollen för HtrA-proteiner i neurodegenerativa sjukdomar genom NMR-spektroskopi
Strukturbiologi, Biofysik, Biokemi och molekylärbiologi
3 200 000 kronor

Karl Börjesson
Kanalisering av energi till kontaktytan mellan två organiska halvledarmaterial
Fysikalisk kemi
3 280 200 kronor

Louise C. Andresen (Rütting)
Ett brunare Arktis från makro till nanoskala
Naturgeografi, Ekologi, Botanik
3 274 000 kronor

Adrian K Clarke
Livet i kiseldioxid: Dechiffrera den genetiska planen för den ekologiska framgången hos marina diatomer
Biokemi och molekylärbiologi, Cellbiologi, Genetik
3 265 200 kronor

Lars Gamfeldt
Biodiversitet och ekosystemfunktioner över multipla rumsliga skalor
Ekologi
3 652 000 kronor

Dag Hanstorp
Laserspektroskopi av negativa joner
Atom- och molekylfysik och optik, Acceleratorfysik och instrumentering
3 280 000 kronor

Charlotta Kvarnemo
Definition av sexuell selektion, honors konkurrens och ornament
Etologi, Ekologi, Zoologi
3 652 000 kronor

Erica Leder
Ekologisk systembiologi: molekylmekanismerna för parallell evolution
Evolutionsbiologi, Bioinformatik och systembiologi, Genetik
3 652 000 kronor

Mattias Marklund
Starkare och snabbare: nya vägar mot extrema ljuskällor
Atom- och molekylfysik och optik, Fusion, plasma och rymdfysik, Subatomär fysik
3 120 000 kronor

Gunnar Nyman
Molekylär kvantdynamik
Fysikalisk kemi, Teoretisk kemi, Atom- och molekylfysik och optik
3 120 300 kronor

Anders Palmquist
Mikro- och nanotopografi: dess roll och funktion för implantatläkning i diabetes typ-2
Biomaterial, Biomaterialvetenskap
3 400 000 kronor

Marc Pilon
Membranfluiditets-homeostas: PAQR-2/ADIPOR signalvägen i C. elegans och däggdjursceller
Cellbiologi, Biokemi och molekylärbiologi
4 009 000 kronor

Nir Piterman
Aktivera reaktiv syntes genom körtidsverifikation
Datavetenskap (datalogi)
4 000 000 kronor

Erik Thomson
Molekylära drivkrafter för moln och klimat
Meteorologi och atmosfärforskning, Fysikalisk kemi, Miljövetenskap
3 830 000 kronor

David Witt Nyström
Symmetrisering av Kählermångfalder
Geometri
3 400 000 kronor

Etableringsbidrag

Yehia Abd Alrahman
SynTM: Synthesis of Teamwork Multi-Agent Systems
Datavetenskap (datalogi), Programvaruteknik
4 000 000 kronor

Johan Bengtsson-Palme
Låga koncentrationer av antibiotika stör viktiga interaktioner mellan bakterier i det mänskliga mikrobiomet
Mikrobiologi, Ekologi, Mikrobiologi inom det medicinska området
3 304 000 kronor

Louise Biddle
Betydelsen av vakar och råkar i Södra Ishavet – öppna luckor mellan atmosfär och hav
Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Klimatforskning
3 540 000 kronor

Johannes Benedict Hofmann
Kvantmekaniska analoger av klassiska icke-jämnviktssystem
Atom- och molekylfysik och optik, Subatomär fysik, Den kondenserade materiens fysik
3 280 000 kronor

Christian Johansson
Geometriska strukturer i det p-adiska Langlandsprogrammet
Algebra och logik, Geometri
3 300 000 kronor

Michal Maj
Molekylär insikt av typ II-diabetes  vägen mot strukturell och dynamisk förståelse av Amylins cytotoxiska intermediär via spektroskopiska och cellulära studier
Fysikalisk kemi, Biofysik
3 200 000 kronor

Alesia A. Tietze
Syntetisk transmembran peptid konjugerad som biomimetisk bärare för specifik behandling och diagnos av bukspottkörtelcancer
Organisk kemi
3 800 000 kronor