Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Museer visar upp föråldrad bild av islam

Europas museer ska verka för kulturell förståelse – men när det gäller islam är det en ålderdomlig bild som visas. Utställningarna ser ut som på 50-talet, framgår av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Etnologen Magnus Berg och idéhistorikern Klas Grinell har studerat den bild av islam som ges på europeiska museer.

– Vi har tittat på hur museer i framförallt Tyskland och Storbritannien hanterar islam, och på vilket sätt det faller in i den allmänna diskussionen om islams plats i Europa, säger Klas Grinell.

"Nedslående resultat"

Större museer världen över är knutna till International Council of Museums, ett UNESCO-råd. Ända sedan 1972 definierar organisationen ett museum som en plats som samlar och ställer ut, men som också är en offentlig institution i samhällets tjänst.porträtt Klas Grinell

I det begreppet ingår att museerna ska bidra till kulturell förståelse och försoning.

– Det lite nedslående resultatet av vår undersökning är att det inte ofta är så, utan det är väldigt mycket samma slags utställningar i dag som på 50-, 60- och 70-talet. Då fanns inte några sådana ambitioner, utan man ville mer visa fint konsthantverk för dem som gillar det.

Traditionell och homogen bild

Det material som ställs ut målar upp en traditionell och homogen bild av islam, med fokus på det som brukar sägas vara islams guldålder under medeltiden. Utställningstexterna är korta, förenklande och framställer islam som något omodernt.

– Utifrån de beskrivningarna är det väldigt svårt att förstå varför någon vill vara muslim, säger Klas Grinell.

– Det är inget fel i att visa vackert islamiskt konsthantverk, men med den politiska förändringen kring islams roll i Europa och världen har det ålagts de här samlingarna och de som jobbar med dem att skapa försoning och kulturell förståelse, och det lämpar sig det här materialet inte så bra till.

Visning i moské bättre

Klas Grinell tror att avsaknaden av aktuellt material enbart handlar om välvilja: det finns en strävan hos många politiker och andra i maktställning i dag att vi måste tala väl om islam, visa att islam inte är farligt.

– I stället förstärker man bilden av att islam är homogent och att alla muslimer är likadana.

Vart ska man då gå om man vill lära sig mer om islam, och veta mer om de muslimer som lever i Europa i dag? Kontakta en moské och be att få komma på visning där, tipsar Klas Grinell om.

– Syriskt porslin från 1000-talet har inte så mycket med dagens somalier i Sverige, pakistanier i England eller turkar i Berlin att göra.

Fakta/Museologiska inramningar av islam i Europa

Fomslag Musealt islamorskningsprojektet Museologiska inramningar av islam i Europa (Museological framings of Islam in Europe) har pågått mellan 2015 och 2018 och sammanfattas nu i den populärvetenskapliga boken Musealt islam.

Forskarna har undersökt hur museer har framställt islam under perioden 1945-2014, på en rad museer i Storbritannien och Tyskland: exempelvis British Museum, Victoria & Albert Museum, Museum für Islamische Kunst och Ashmolean Museum of Art and Archeology. Utblickar har även gjorts mot museer i Paris och Köpenhamn.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Klas Grinell arbetar även som intendent på Världskulturmuseet, och som en praktisk del i forskningsprojektet har han arbetat med museets utställning Korsvägar. Han har även varit med och skrivit boken Röster om hajj, som beskriver vallfärden till Mecka ur olika perspektiv.

Kontakt:porträtt Magnus Berg

Magnus Berg, docent i etnologi, magnus.berg@globalstudies.gu.se, 031-786 55 87

Klas Grinell, docent i idé- och lärdomshistoria: klas.grinell@lir.gu.se, 010-456 12 08