Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Murat byggande - fristående kurs vt 2019

Publicerad

Våren 2019 ges en fristående kurs, Murat byggande – material, konstruktion, hantverk. Kursen ges i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, KTH, Göteborgs universitet/Hantverkslaboratoriet samt Föreningen Tungt murat och putsat byggande.

Studenter på civilingenjörs-, byggingenjörs-, byggnadsantikvarie- samt arkitektutbildningar är välkomna. Det är också redan yrkesverksamma inom dessa områden liksom murningslärare och hantverkare.

Kursen är uppdelad på tre fristående delar. Den tar upp murverksteknikens historiska rötter, material, byggnadsfysikaliska egenskaper, utformning som bärande konstruktion, samt utförande och projektering av murverk i nutida byggande. Den innehåller också en praktisk del där deltagarna får möjlighet att prova på murningshantverket.

  • Del 1 hålls på Chalmers, Göteborg.
  • Del 2 på KTH, Stockholm.
  • Del 3 på Hantverkslaboratoriet, Mariestad.
     

Ansökan till del 1 och 2 ska vara inne senast 20 februari, till del 3 senast 30 april.