Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Motivation inom träning, hälsa och idrott

Publicerad

Allt vi gör drivs av vår motivation. Utan motivation och drivkrafter som får oss att röra oss framåt, både bildligt och bokstavligt, tappar vi fart, mening och effektivitet.

Magnus lindwallMagnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning är framförallt inriktad mot den del av områdena idrottspsykologi och hälsopsykologi som handlar om fysisk aktivitet, träning och psykologisk hälsa, och mer specifikt om hur motivation hänger ihop med fysisk aktivitet och hälsobeteenden.

Tillsammans med forskarna Andreas Stenling och Karin Weman Josefsson är han redaktör för en ny bok om motivation inom träning, hälsa och idrott. Boken behandlar frågor som: Vad är motivation? Hur blir vi motiverade? Hur påverkar olika typer av motivation våra tankar, känslor och beteenden inom träning, hälsa och idrott?

Boken riktar sig både till forskare, praktiker, studenter och den som är allmänt intresserad av motivation inom träning, hälsa och idrott. Genom att förstå de grundläggande mönstren och principerna bakom människors motivation kan vi också bättre förstå både andras och vårt eget beteenden. Insikt i motivation ger kunskap, och kunskap ger i sin tur ökad kontroll och större möjlighet att förutsäga framtida beteende och skapa förutsättningar för förändring och utveckling.

Boken tar sin utgångspunkt i självbestämmandeteorin (Self-Determination Theory, SDT) som är den motivationsteori som har starkast stöd i forskningen idag.

Motivation inom träning, hälsa och idrott, Studentlitteratur (2019)