Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mobiltelefoner och andra störande föremål...

Mobiltelefoner i skolan har sedan många år tillbaka varit ett kontroversiellt ämne. Teknologin har ibland utpekats som en av orsakerna i den till synes sjukande kvalitén i det svenska skolsystemet.

– I debatten om skolan har mobiltelefonerna använts som ett retoriskt verktyg för att förstärka det politiska budskapet, säger Torbjörn Ott, doktorand på institutionen för tillämpad IT.

Tidigare har Torbjörn arbetat som både högstadie- och gymnasielärare ibland annat svenska och historia. Dessa erfarenheter står honom väl till tjänst i hans forskning. Han undersöker nämligen vad som händer när nya teknologier, såsom mobiltelefoner och läsplattor, introduceras i skolan.

Torbjörns forskning har väckt internationellt intresse och i våras fick han presentera en del av sitt arbete på en internationell konferens om mobilt lärande. Genom att undersöka nyhetsartiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladet under åren 1996 till 2011 har Torbjörn undersökt hur användandet av mobiltelefoner i skolan framställts i den allmänna debatten.

Mobiltelefonen: ett hinder för lärandet?

– Tidigt under 2000-talet kategoriserades elevers mobiltelefoner som ett av flera störande föremål i skolan, en bild som stärktes av både vänster- och högerpolitikers uttalanden, säger Torbjörn. Effekten blev att man lagstadgade om lärares rätt att konfiskera elevers mobiltelefoner i klassrummet. Efter det verkar det som att ämnet förlorade något av sin attraktionskraft för de flesta politiker.

Det råder ingen tvekan om att teknologiska innovationer i klassrummet är kontroversiella, men debatten speglar inte att lärare generellt sett inte har förordat ett totalförbud mot mobiltelefoner i skolan. De har å andra sidan inte heller föreslagit att de ska användas i lärandet.

Nya perspektiv i debatten

En viss förändring kan anas i debatten, menar Torbjörn. Vissa politiker and debattörer verkar ha insett att mobiltelefoner även kan användas konstruktivt i lärandet.

– Från och med 2009 kan man hitta uttalanden av politiker som föreslår att man ska utnyttja den mobila teknologin i klassrummet. Till exempel i en debattartikel från 2011 där ordföranden för Moderata ungdomsförbundet föreslår att skolor måste bli bättre på att använda modern teknologi i klassrummet, däribland mobiltelefoner, säger Torbjörn.

Men det betyder inte att debatten är över. Samma år skrev Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund en debattartikel i DN som förespråkade att lärare skulle agera mer auktoritärt i att beslagta mobiltelefoner i skolan.

– Det finns en uppfattning om att man kan förbättra elevernas beteende i skolan genom att etablera regler som begränsar tillgången till ny teknologi, säger Torbjörn. Men vi löper också risken att begränsa elevernas möjlighet att utvecklas för livet utanför klassrummet ut genom att ta ifrån dem potentiellt kraftfulla verktyg för lärande.