Länkstig

Min plats i biosfären ny populärvetenskaplig skrift

Publicerad

Idag tisdag presenteras resultaten av forskningsprojektet ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning” på Centrumhuset i Götene. Projektet har undersökt kulturmiljöns och kulturarvens betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. I samband med presentationen släpps också den populärvetenskapliga skriften ”Min plats i biosfären”.

bokomslag min plats i biosfären.

– Våra resultat visar bland annat att en människas välbefinnande är högre ju större platsidentitet hon känner. Tjänstemän som arbetar med biosfärområdet har stor kunskap om kulturmiljöernas betydelse, begreppet kulturella ekosystemtjänster är däremot mindre känt, säger Ingegärd Eliasson forskare på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och projektledare.

När inbjudna tjänstemän, respondenter och politiker samlas under tisdagen hoppas Ingegärd Eliasson på det blir en diskussion kring resultaten.

– Det ska bli spännande att höra hur våra resultat kommer in i det dagliga arbetet och vilka delar av resultatet man tar till sig. Vi vill få igång en diskussion och ge människor argument för vikten av att ta hand om kulturmiljöer.

Favoritplatsens betydelse

Genom en enkätundersökning bland boende och intervjuer med både tjänstemän och boende har projektet undersökt sambandet mellan platsidentitet, välbefinnande och hur villiga de boende var att betala högre skatt och acceptera nedskärningar för att bevara sina favoritplatser.

– På frågan om vilken som är din favoritplats var det intressant att så många hade egna svar, 50 procent av alla svar var unika. Det är också intressant att det inte bara är naturen som spelar roll, även värden som de sociala och estetiska är viktig för människorna när de väljer sina favoritplatser. När det kommer till vad människan är beredd att offra ser vi att man hellre gör kollektiva uppoffringar än individuella, säger Ingegärd Eliasson.

Resultatet blir vandringsutställning

Skriften ”Min plats i biosfären” är första delen av ett kommunikationsprojekt finansierat av FORMAS. Nästa del är en vandringsutställning som görs i samarbete med Vänermuseet och som kommer visas under juni till augusti 2020. Dessutom kommer det att tas fram två korta filmer som Biosfärskontoret ansvarar för. Syftet är att sprida forskningsresultaten till en vidare krets och att inspirera till samtal mellan boende och tjänstemän i biosfärområdet.

Förutom den populärvetenskapliga skriften så kommer det att skrivas tre vetenskapliga artiklar inom de olika områdena.
Projektet består av en tvärvetenskaplig grupp forskare som har arbetar tillsammans med praktiker från Biosfärkontoret och Vänermuseet.

Fakta:

Biosfärområden

Ett biosfärområde är ett område som lever upp till mål och riktlinjer som Unesco har fastställt. Områdenas uppdrag är att fungera som modellområden för hållbar utveckling. För att bli Biosfärområde måste man ansöka till Unesco. Vänerskärgården med Kinnekulle fick utnämningen 2010. Området ligger inom de tre kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad.

Här hittar du skriften Min plats i biosfären

Författare: Eva Gustavsson, Ingegärd Eliasson, Susanne Fredholm, Igor Knez, Lars Göran Nilsson och Maria Gustavsson