Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljonbelopp till cirkulär odling av marina vattenbruksarter

Jordbruksverket har genom Europeiska Havs och Fiskeriprogrammet tilldelat SWEMARC projektstöd på 7,8 miljoner kronor för forskning kopplad till handlingsplanen för svenskt vattenbruk med fokus på samodling av marina vattenbruksarter och cirkulering av näringsämnen mellan organismerna.

Projektet ”Havsbaserad mutlitrofisk akvakultur” (IMTA), med fokus på re-cirkulering av näringsämnen, har fått finansiering på 7,8 miljoner kronor av Europeiska Havs- och Fiskeriprogrammet och Jordbruksverket. Under tre år kommer SWEMARC-forskare att utveckla metoder för cirkulär odling, där näringsämnen frigörs av organismer i ett odlingssystem och tas om hand av andra organismer i ett närliggande odlingssystem.

IMTA-projektet är upp delat i två delar. Den ena delen handlar om integrerad multitrof akvakultur och fokuserar på odling av fisk i halvslutna kassar i havet tillsammans med blåmusslor och makroalgen sockertare. Musslorna kommer att filtrera näringen, som är bunden till partiklar från fiskodlingen, medan sockertaren tar upp lösta näringsämnen från fiskodlingen och använder näringen för att växa. Den andra delen handlar om att undersöka nya, spännande arter som också kan ta vara på näringsämnen i den marina miljön, som till exempel sjögurkor och havsborstmaskar. Forskarna kommer även att undersöka om det är möjligt att föda upp sjögurkor och hur dessa kan fungera i ett cirkulärt IMTA.