Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljömedicinskt pris för forskning om svårbehandlad astma

Publicerad

Ungefär var tionde person i Sverige har astma, och för vissa är sjukdomen synnerligen svår. Nu prisas forskning i fältet när Madeleine Rådinger, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, tilldelas Miljömedicinska priset 2019 av Cancer- och Allergifonden.

– Man brukar lite förenklat dela in astma i två olika huvudgrupper, allergisk och icke-allergisk astma, även om det egentligen finns fler typer. Mitt fokus ligger på den allergiska astman och mekanismerna kring den, uppger Madeleine Rådinger i ett pressmeddelande från Cancer- och Allergifonden.

Rådinger är anställd vid Krefting Research Centre och har som huvudsakligt forskningsområde att försöka identifiera underliggande molekylära mekanismer i regleringen av immunsystemet vid olika typer av svårbehandlad astma. Hon är speciellt intresserad av betydelsen av mikroRNA, små molekyler som reglerar genuttryck, i reglering av dessa processer.

Hjälp till svårbehandlade

– Vårt långsiktiga mål med forskningen är att få en ökad förståelse om just de molekylära mekanismer som styr immunsystemet vid olika typer av astma. Förhoppningen är att vi genom bättre kunskap ska kunna utveckla nya läkemedel riktade till de svårbehandlade astmatikerna. Det finns en grupp, eller snarare flera, astmatiker som i dag inte svarar på behandling och som har det synnerligen svårt med sin astma, säger hon.

Patienter som i dag diagnosticeras med astma kan ha olika underliggande sjukdomsorsaker som kräver olika behandling, och det saknas i mångt och mycket tillförlitliga metoder för att särskilja astmatiker mot bakgrund av de biologiska processer som orsakar sjukdomstillstånden. Det finns med andra ord ett stort behov av att ta fram nya verktyg för att kunna ställa diagnos så att patienter ska få rätt behandling.

Hedrande pris

Madeleine Rådingers forskningsprojekt syftar bland annat till att upptäcka nya biomarkörer, och att med hjälp av biomarkörer konstatera vilken typ av immunologisk reaktion eller annan biologisk process som är aktiv hos patienten. I motiveringen till priset, på 250.000 kronor, lyfter Cancer- och Allergifonden fram att allergisk astma är en av våra stora folksjukdomar.

– Jag är otroligt hedrad av priset och kan konstatera att många av mina förebilder inom forskarvärlden tilldelats det tidigare, så det är verkligen ett fint sällskap att få vara en del av.

KontaktMadeleine Rådinger

AV: MARGARETA GUSTAFSSON KUBISTA