Länkstig

Medverkar under Nobel Week Dialogue

Publicerad

Tre frågor till Angela Wulff som ska vara med på ”panellist” under Nobel Week Dialogue.

Angela Wulff

Foto: Malin Arnesson

 

Vad är ”panellist” och vad innebär det?

– Under Nobel Week Dialogue kommer jag och Sofie Allert, min medgrundare av Swedish Algae Factory, att berätta om idén bakom företaget. Hur man tar en vetenskaplig upptäckt och bildar ett bolag runt det och utmaningen när den bärande idén är hållbart nyttjande och cirkulär ekonomi.

– Sedan följer ett panelsamtal tillsammans med nobelpristagaren Stefan Hell kring de speciella utmaningarna kring hur man bolagiserar upptäckter. Stefan fick Nobelpriset i kemi 2014 för "utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi" och har stor erfarenhet, både positiva och mindre positiva, att arbeta i nära dialog med industrin.

Ni är 28 deltagare, flera nobelpristagare, hur känns det att framträda i det sällskapet?

– Att få den stora förmånen att interagera med nobelpristagare som även vill nyttiggöra sin forskning känns nästan för bra för att vara sant. Jag är givetvis stolt och är i högsta grad ödmjuk inför uppgiften!

Vad ser du mest fram emot?

– Jag ser mest fram emot att få möjlighet att sprida kunskap om de fantastiska kiselalgerna och hur de nyttjas i ett hållbart vattenbruk. Sverige skulle kunna vara en förebild men då måste vi vara mycket mer flexibla i tillståndsprövningar ända ned på regionnivå. Vi måste tänka stort och ha ett helikopterperspektiv!

– Sen ser jag givetvis fram emot att få vara med vid prisceremoni och bankett!

Läs mer om panellist här>>

Läs mer om Angela Wulff>>

Kontakt:
Angela Wulff, professor
angela.wulff@bioenv.gu.se
031-786 2628

Foto: Malin Arnesson