Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till personcentrerat e-hälsostöd för barn med långvarig sjukdom för att underlätta kommunikationen

Angelica Wiljén får medel av Oddfellows

GPCC-doktorand Angelica Wiljén fick den 29 februari, 2020, 50 000 kr av Odd Fellow i Borås. Hon fick pengarna till det GPCC finansierade projektet Pictorial support in person-centred care for children (PicPecc).

Motiveringen löd:
"Angelica Wiljén är barnsjuksköterska på Södra Älvsborgs Sjukhus och doktorand. Hennes forskning syftar till en bredare förståelse för barnets symtom och önskemål. Forskningen innebär att utveckla och utvärdera ett personcentrerat e-hälsostöd för barn med långvarig sjukdom för att underlätta kommunikationen. Det är därför med stor glädje som Brödralägret nr 18 Sjuhäradsbygden vill tilldela Angelica lägrets jubileumsgåva på 50 000 kr för den forskning hon bedriver för att stärka barns möjligheter att uttrycka sin mening och få den respekterad i vården."

Läs mer om projektet Pictorial support in person-centred care for children - PicPecc här.