Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till forskning om missbruksbehandling inom den rättspsykiatriska slutenvården

Publicerad

Det statliga forskningsrådet Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har tilldelat 15 miljoner kronor till ett innovativt forskningsprogram för utveckling av rättspsykiatrin under ledning av forskningskoordinator Märta Wallinius på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Malin Hildebrand KarlénMalin Hildebrand Karlén, forskare vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, har inom ramen för det större programmet fått anslag till projektet Substansberoende inom rättspsykiatrisk vård: Kartläggning, behandling, utvärdering. Projektet kommer att löpa under 6 år och bli ett bli ett av de första i Sverige där behandlingen av substansberoende inom rättspsykiatrisk vård utvärderas och där samtidig hänsyn tas till samsjuklighet och hur utvecklingen av ökat prosocialt relaterande går under denna period. Sambanden mellan de här tre faktorerna (missbruk, samsjuklighet och interpersonellt relaterande) är viktiga att förstå för att minska risken för återfall i brott.

Projektet kommer även att bidra till en ökad kunskap om substansberoendets funktioner hos rättspsykiatriska patienter.

– Vi vill också kartlägga vilka effekter de här substanserna har hos personerna inom den här gruppen, vilka anledningar de själva anger för att använda alkohol och droger, och hur detta är relaterat till våldsamt beteende, säger Malin Hildebrand Karlén. Vår förhoppning är att projektet kommer att lägga grunden till ett bättre kunskapsläge för evidensbaserad behandling av substansberoende inom den här gruppen av patienter som också lider av allvarliga psykiska störningar i kombination med ett våldsamt utagerande beteende.


Mer information:
Malin Hildebrand Karlén, forskare, psykologiska institutionen: Presentation och kontaktuppgifter

Mångmiljonsatsning på forskning inom rättspsykiatrin

Malin Hildebrand Karlén tilldelades Juniorforskningspriset 2018