Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till forskning om ekonomisk tillväxt och gatuarbete i det urbana Afrika

Publicerad

Vetenskapsrådet har beviljat ca 4 miljoner i forskningsmedel till ett treårigt projekt om ekonomisk tillväxt och gatuarbete i det urbana Afrika. Forskargruppen består av forskare från Göteborgs universitet (GU) och Stockholms universitet (SU); Ilda Lindell (projektledare), docent i kulturgeografi, SU, Andrew Byerley, universitetslektor i kulturgeografi, Handelshögskolan, GU och Onyanta Adama, forskare i kulturgeografi, SU.

Projektet har titeln ”Den informella stadens undergång? Ekonomisk tillväxt och gatuarbete i det urbana Afrika”.

Nya vindar av ekonomisk tillväxt blåser genom Afrika. Detta skapar nya ambitioner och omvandla städerna, deras ekonomier, politik och centrala stadsrum. Men den informella sektorn i städerna fortsätter samtidigt att växa och är ett allt större inslag i den Afrikanska stadsbilden. Den tydligaste tillväxten av den informella sektorn sker i städer i globala syd där marginaliserade grupper, exempelvis kvinnor och ungdomar söker sig till de offentliga rummen i centrala stadsdelar för att försörja sig, ofta genom att sälja varor på gatan. Genom att ta upp plats i det offentliga rummet och utföra aktiviteter som av planerare och statsmakter inte alls var tänkta att äga rum på dessa platser, förändrar dessa marginaliserade grupper staden underifrån. Samtidigt försöker statsmakter och andra mäktiga intressen att återta kontrollen och styrningen av städernas offentliga rum, såsom gatan.

Den snabba ekonomiska tillväxten i flera Afrikanska städer skapar ny-modernistiska stadsvisioner och stadens centrala delar blir föremål för både investeringar och interventioner som söker få bort aktiviteter som inte passar i dessa visioner. Sådana interventioner kan få långtgående konsekvenser för de människor som är beroende av gatan för sin överlevnad. Det kan exempelvis handla om att vräka gatuförsäljare från gatan eller att omlokalisera dem till andra platser i eller utanför staden.

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur olika grupper av gatuförsäljares tillgång till det offentliga rummet påverkas av omvandlingen som pågår i centrala stadsdelar. Ett delsyfte är även att se hur de olika grupper som försörjer sig på gatan reagerar och handlar när deras försörjningsmöjligheter blir hotade. Projektet kommer att utföras i tre afrikanska städer: Lagos i Nigeria, Kampala i Uganda och Maputo i Mocambique. Dessa städer genomgår till stor del samma processer men de illustrerar även hur olika resultat kan uppstå från samma processer, utifrån de specifika platsernas historia, kultur och maktstrukturer etc.

Det här forskningsprojektets samhälleliga relevans ligger i att den pågående omvandlingen av centrala stadsdelar verkar medföra ytterligare marginalisering av redan utsatta grupper av människor som är beroende av gatan för sin överlevnad. Genom att undersöka konsekvenserna av omvandlingen av centrala stadsdelar för olika grupper hoppas projektet kunna bidra till att policy och visioner som skapar socialt integrerade och hållbara städer kan utvecklas.