Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på betyg och utbildningsekonomi

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Alli Klapp, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Alli Klapp disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2008, med avhandlingen Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics. I avhandlingen konstaterade hon bland annat att det finns ett glapp mellan vad betygen antas mäta och vad de verkligen mäter. Hon fastslog att betygen är flerdimensionella, att de mäter elevernas kunskaper och färdigheter men att de även visar sig mäta elevernas intresse, elevernas motivation samt föräldrarnas engagemang.

Lärandets värde

Efter disputationen har Alli Klapp verkat inom två forskningsområden, betyg och betygssättning samt utbildningsekonomi och lärandets värde. Inom det förstnämnda området har hon bland annat skrivit boken Bedömning, betyg och lärande, publicerad 2015 och som vänder sig till studenter och verksamma lärare.

Inom det senare området kan nämnas boken Utbildningsekonomi – om lärandets värde, skriven med två professorer från Columbia University i USA, där Alli Klapp en period hade en post-docanställning, med stöd från Vetenskapsrådet. Boken beskriver vad utbildningsekonomi kan bidra med i utbildningspolitiken och hur ekonomiska termer kan användas inom utbildningsområdet.

Hantera läsdelen av PISA

Under 2016 fick Alli Klapp, tillsammans med kollegorna Monica Rosén och Stefan Johansson, ett uppdrag från Skolverket att hantera läsdelen av den svenska PISA 2018-studien. Läsdelen är huvudområdet för PISA 2018. Arbetet handlar om att planera och organisera kodningen och bedömningen av läsdelen av studien, anställa personal och vara medlem i en forskargrupp som granskar framtagandet av de omtalade PISA-rapporterna.

Alli Klapp har alltsedan starten av doktorandstudierna varit knuten till forskargruppen FUR - Förutsättningar, Utbildning och Resultat - vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

För mer information, kontakta Alli Klapp: e-post alli.klapp@ped.gu.se, tel 031-786 2770