Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Malin Nilsson har tilldelats anslag som Wallanderstipendiat!

Publicerad

Bild på Malin NilssonVi har glädjen att meddela att Malin Nilsson, doktor vid avdelningen för ekonomisk historia, har tilldelats ett treårigt anslag som Wallanderstipendiat.

Stipendiet tilldelas av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse och är avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning.

Malin Nilsson disputerade 2015 med avhandlingen Taking work home: labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution. Avhandlingen är ett väsentligt tillskott till den arbetsmarknadshistoriska forskningen såväl om hemindustrins förutsättningar, som om kvinnors arbetsmarknads- och försörjningsmönster under första hälften av 1900-talet. Den visar att förvärvsarbetande kvinnor inom industrier i hemmen inte är det flexibla och ”lättfotade” arbetsmarkandssegment som ibland anförs. Den ger värdefull kunskap om industriell utveckling och kvinnors arbete och försörjning. (Utdrag ur nomineringen till Rudolf Meidner-priset 2015, som Malin Nilsson fick tidigare under hösten).

Ett utdrag ur institutionens nominering av Malin Nilsson som mottagare av stipendiet lyder:

”Malin Nilsson genomför sina undersökningar med stark teoretisk medvetenhet. Hon har dessutom visat förmåga att välja och utveckla metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa. Härigenom kan hon utnyttja materialet på ett kreativt sätt”.

Under hösten är Malin i Toronto, och hon kommer att fortsätta sin forskning med projektet Den goda människan kvantifierad: Offentlig fattigvård och privat välgörenhet i 1890-talets Göteborg, när hon kommer tillbaka till Göteborg sommaren 2016.

Vi gratulerar Malin och önskar henne lycka till med sin framtida forskning!

Mer information om stipendiet