Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magisteruppsats om Nobelpriset och tyskspråkig litteratur

Publicerad

Paulus Tiozzo har just blivit färdig med sin magisteruppsats i tyska. Uppsatsens titel lyder Die deutsche Literatur und der Nobelpreis. Eine Studie über die deutschen Nominierungen für den Literaturnobelpreis in den Jahren 1945–1956*. Handledare var Edgar Platen och examinator Frank Thomas Grub som numera är lektor i tyska vid Uppsala universitet.


Vad skrev du uppsats om? Hur började du intressera dig för detta ämne?

– Jag skrev om de tyska författare som var nominerade till Nobelpriset i litteratur, åren 1945 – 1956, med fokus på hur de bedömdes av den dåtida Nobelkommittén. Intresset för Nobelpriset har jag haft ända sedan jag var barn. 2002, året då Imre Kertész belönades, hörde jag talas om det, och sedan dess har jag följt det.

Paulus TiozzoVad är det roligaste med att skriva en magisteruppsats inom ämnet tyska?

– Det är själva arbetet i sig, möjligheten att välja ett ämne, förkovra sig i det och sedan forma det till en skrift. Och särskilt inom tyskämnet är det roligt, eftersom man ges möjligheten att sätta sina språkfärdigheter på prov. När man skriver lär man sig just under själva processen att skriva och efteråt är man alltid bättre än innan man började.

Vad har varit den största utmaningen under arbetets gång?

– Den största utmaningen var att välja ut och återberätta rätt saker ur källmaterialet. Det är nämligen väldigt lätt att halka in på sidospår och tappa fokus från huvudämnet och det gäller därtill att nyansera framställningen, så att man inte blir alltför repetitiv. Sen är det också alltid en utmaning att skriva på ett annat språk än sitt modersmål, men en rolig sådan.

Hur kändes det att försvara uppsatsen på oppositonsseminariet?

– Mycket bra. Dels för att jag haft en fantastisk handledare, så jag visste att seminariet skulle gå bra, vilket det också gjorde, och dels för att det alltid är spännande att höra opponentens och examinatorns tolkning av uppsatsen, det innebär en bekräftelse på hur bra man har lyckats med sin uppgift.

Hur känns det att vara färdig? Vad vill du göra härnäst?

– Det är en skön och egendomlig känsla; en känsla av lycka och glädje och viss förvåning, av positiv art förstås. Härnäst vill jag fortsätta mina studier i tysk litteratur på avancerad nivå och skriva en masteruppsats och så småningom hoppas jag kunna forska.


* Den ursprungliga titeln som löd Die deutsche Literatur und der Nobelpreis. Eine Studie über die deutschsprachigen Nominierungen für den literarischen Nobelpreis in den Jahren 1945–1956 justerades efter oppositionstillfället.