Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lysande beräkningar kan ge förnybar el till Handelshögskolan

Publicerad

I ett verklighetsbaserat case har studenterna i kursen Environmental management fått räkna på de möjliga vinsterna med en solcellsanläggning på Handelshögskolan. Ett sätt att kombinera lärande med verklig nytta som i förlängningen kan ge både ekonomiska och miljömässiga fördelar.Akademiska Hus äger och förvaltar Handelshögskolans lokaler. De nappade direkt på idén från Conny Overland, Anders Sandoff och Mattias Sundemo vid kursen Environmental management att låta studenterna undersöka potentialen för solenergi på skolan. Tanken bygger på "living lab", ett internationellt begrepp när utbildning och forskning testas eller appliceras på den egna fysiska miljön.

Studenterna fick i uppgift att räkna på ett underlag som Akademiska Hus tagit fram. Det bygger på installationen en cirka 200 kvadratmeter stor solcellsansläggning på Handelshögskolans tak. Det kan ge förnybar el om cirka 30 MWh, vilket ungefär motsvarar hushållsel för 6 villor. Studenterna skulle både räkna på miljönyttan – framför allt minskade koldioxidutsläpp – och den totala lönsamheten i ett sådant projekt.

– Mervärdet för studenterna är att för en stund lämna skolboksexemplen och hypotetiska case. Istället får de räkna och sätts sig in i ett verkligt case, som i detta fall dessutom används som underlag för investeringsbeslut. Studenterna har fått göra långt mycket mer än att räkna enligt standardmodellerna. De har fått sätta sig in i ett helt nytt område och söka svar på frågor som: Hur fungerar elmarknaden? Vad är det egentligen för ekonomiska stöd som ges till producenter av förnybar energi? Hur kan elpriset tänkas förändras i framtiden? Förhoppningsvis har de upplevt att det lärt sig en hel del, berättar hållbarhetssamordnaren Mattias Sundemo och tillägger:

– Jag uppfattade att studenterna upplevde arbetssättet som väldigt inspirerande, men också rätt utmanande och tidskrävande. Att sätta sig in i ett helt nytt fält på bara två veckor är inte lätt.

Akademiska Hus medverkade vid studenternas redovisningar och gjorde även en kort presentation med sitt förslag på finansieringslösning. Studenterna fick också efteråt möjlighet att ställa frågor till dem. Akademiska Hus framhöll flera gånger vilket otroligt arbete som studenterna presterat på kort tid.

Vad visade studenternas beräkningar, lönar det sig med solenergi?

– Fyra av de sju grupperna gav rekommendationen att gå vidare och genomföra projektet. Två grupper menade att det inte fanns tillräcklig lönsamhet i projektet och en grupp gav inget bestämt svar. En av de viktiga skillnaderna i studenternas beräkningar hade att göra med vilket restvärde som anläggningen beräknades ha efter 10 år. Det påverkade i sin tur vilken hyra som föreslogs och därmed om projektet vara lönsamt eller ej. En annan avgörande faktor, där grupperna kommit fram till olika resultat, var om projektet skulle få del av det statliga stödet för solceller, berättar Mattias Sundemo.

Akademiska Hus har aviserat att de vill presentera en finansieringslösning för skolans beslutsfattare.

– Jag tror att chansen att komma överens är ganska stor, när det gäller den här typen av investeringar krävs dock ett långsiktigt perspektiv. Fortsättning följer, säger Mattias Sundemo.

Kursen Environmental management går på engelska och ingår i Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet för de som läser inriktning mot företagsekonomi, termin 6. Läses också som fristående kurs inom ekonomprogrammet. Kursen har också flera utbytesstudenter.