Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lyckat seminarium om EU och de globala obalanserna

Publicerad

 Eftermiddagen den 18 februari anordnade CERGU ett bokseminarium om ”Europaperspektiv 2014: EU och de globala obalanserna”. Fyra av bokens författare presenterade sina kapitel och fick kommentarer och frågor från särskilt inbjudna kommentatorer. Först ut var statsvetaren och CERGU-forskaren Lisbeth Aggestam som pratade om ledarskapet inom EU:s utrikespolitik. Det handlade bl.a. om den nya rollen som EU:s höga representant i utrikespolitik och om EU:s förmåga att tackla globala utmaningar genom samordning och koordinering av olika medlemsstaters intressen. Hennes kommentator var Christian Leffler, som är chef Europeiska utrikestjänsten (EEAS), med ansvar för relationerna till Nord- och Sydamerika, och dessutom är medlem av REGU (Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet). Christian gav sin bild av hur EEAS fungerar i praktiken. Därefter presenterade Sanja Bogojević, jurist vid Lunds universitet, sitt kapitel om EU:s roll i internationellt klimatskydd och mer specifikt om handel med utsläppsrätter. Lisa Järner, miljösamordnare i Mölndals stad, kommenterade och lyfte bl.a. frågor om vad EU skulle kunna göra mer genom t.ex. satsningar på höghastighetståg. Arne Bigsten, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, pratade om EU:s biståndsarbete och roll för att överbrygga globala obalanser, och hur biståndet skulle kunna effektiviseras om målet är att minska fattigdom och öka ekonomisk tillväxt. Maria Gustavson, postdok vid QoG och medlem i regeringens expertkommitté om det internationella biståndets effekter kommenterade och lyfte bl.a. upp frågan om ekonomisk tillväxt som mål i relation till andra tecken på ökad välfärd (t.ex. minskad spädbarnsdödlighet). Till sist presenterade Andreas Moberg, jurist och medlem i CERGU:s forskarnätverk, sitt kapitel om villkorsklausuler och frågan om EU kan avtala bort den globala obalansen i skydd för mänskliga rättigheter. Genom att undersöka i vilka fall som EU faktiskt har tillämpat dessa klausuler kan frågor lyftas om makt och jämlikhet problematises, något som kommentator Maria Johansen (idéhistoriker och CES biträdande studierektor) spann vidare på i sina frågor om vilken sorts mänskliga rättigheter det i praktiken handlar om. Seminariets moderator Rutger Lindahl rundade av den avslutade paneldebatten med att hela eftermiddagen hade belyst många viktiga frågor och framförallt visat upp hur komplicerat det är när olika obalanser hänger ihop med och påverkar varandra, och att det finns så många i olika synsätt på hur problemen borde hanteras.