Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lyckat bokseminarium om Europaperspektiv 2018

Publicerad

Den 20 februari anordnade CERGU en eftermiddag om årsboken Europaperspektiv 2018: EU i en världsordning under omvandling. Efter välkomstanförande av föreståndare Linda Berg presenterades ämnet för boken av moderator Per Cramér, professor i internationell rätt och ledamot i CERGU:s styrgrupp. 

Första presentationen gjordes av Sofie Blombäck, forskare och vikarierande universitetslektor i statsvetenskap vid Mitthögskolan (och tidigare medlem i CERGU:s forskarnätverk vid GU). Sofie presenterade sitt kapitel ”Populistiska partier och utmaningen mot EU:s liberala värdegrund”, vilket följdes av ett intressant samtal med Adam Cwejman, ledarskribent på Göteborgsposten, om begreppet populism.

Nästa kapitel som presenterades var ”Klimatpolitiken i en ekonomisk världsordning”, skrivet av Thomas Sterner, Sverker Jagers & Frida Nilsson, nationalekonomer och statsvetare vid Göteborgs universitet. Sverker Jagers som gjorde presentationen är också föreståndare för CeCar, Centrum för studier av kollektivt handlande. Inbjuden kommentator var Christina Ohlsen-Lund, rådman på Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Christina, som bland annat lyfte frågor om hur klimatmålen kan uppnås, var tidigare CERGU-postdok vid juridiska institutionen.
I halvtid byttes panelen ut och fokus låg därefter mer på EU:s handelsavtal. Karolina Zurek, forskare i juridik vid Stockholms universitet, pratade om hållbar utveckling i EU:s framtida handelsavtal i ljuset av EU-domstolens opinion om Singapore-avtalet. Kommentator David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet, tog bland annat upp frågan om möjlighet till sanktioner.

Handelsavtal stod också i fokus för det fjärde och sista kapitlet ”Hotet mot den globala frihandeln: EU i en världsordning med bilaterala handelsavtal”, författat av Claes G. Alvstam, seniorprofessor i ekonomisk geografi och sammankallande i CERGU:s International Advisory Board & Lena Lindberg, Förste ambassadsekreterare på den svenska representationen i Bryssel (och tidigare CERGU-postdok i ekonomisk geografi). Claes presentation kommenterades av Guri Rosén, statsvetare vid Arena, Oslo universitet, och tidigare gästpostdok vid CERGU.