Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturprofessor i biofilm om författaren Emilie Flygare-Carlén

Hon har kallats Sveriges första deckardrottning, men i litteraturhistorien har hon fått lämna plats för manliga författare. Nu lyfts Emilie Flygare-Carlén fram i en bioaktuell film, där litteraturprofessor Yvonne Leffler medverkar.

Emilie Flygare Carlén (1807-1892) blev sin tids mest lästa svenska författare – i Sverige och utomlands.

I den nya filmen Emilie – Sveriges främsta författare skildras både hennes uppväxt i Strömstad och karriären i Stockholm. En av de medverkande är Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, som i ett flertal scener berättar om författarens liv och verk.

porträtt yvonne lefflerHur var det att medverka i filmen?

– Det var roligt att någon ville göra en seriös dramadokumentär om Emilie Flygare-Carlén. Det var också trevligt att få vara med som ”expert” även om det kändes lite ovant att medverka i de dramatiserade avsnitten. Sedan var det förstås intressant att se hur en filminspelning går till i praktiken, säger Yvonne Leffler.

Hon har forskat om Emilie Flygare-Carlén från och till ända sedan 1983, då Yvonne Leffler började arbeta på sin doktorsavhandling.

– Jag blev tipsad av min handledare att hennes romaner innehåller gotiska – skräckromantiska – element och därför kanske kunde vara av intresse för mitt avhandlingsarbete om skräckromantik i svenska 1800-talsromaner.

Emilie Flygare-Carlén var Sveriges mest lästa författare i mitten och slutet av 1800-talet, även internationellt. Varför är hon relativt bortglömd i dag?

– Hon har gått samma öde till mötes som många andra produktiva och populära kvinnliga 1800-talsförfattare. Hennes romaner har i litteraturhistorieskrivningen fått lämna plats för samtida och nationellt mer ansedda manliga författare.

Om man ska läsa Emilie Flygare-Carlén i dag, vad tycker du att man ska välja?

– Jag tycker att hennes sista roman Ett köpmanshus i skärgården är en intressant och än i dag läsvärd roman. Det är dock viktigt att välja en komplett utgåva som den som är utgiven av Svenska vitterhetssamfundet år 2007. Många av de kommersiellt utgivna versionerna är kraftigt stympade, till nackdel för en nutida läsare. Många av de fängslande avsnitten som behandlar dåtida livsförhållanden och föreställningar, synen på män och kvinnor et cetera, har strukits.

Filmen Emilie – Sveriges främsta författare (2018) är gjord av Bodil Tingsby och Erik Fägerwall. Den visas på Bio Roy vid tre tillfällen de kommande veckorna: 15, 23 och 27 februari.

I sin avhandling analyserade Yvonne Leffler de skräckromantiska genredragen och deras funktion i Flygare-Carléns genombrottsroman Rosen på Tistelön (1842). Därefter har Leffler studerat hur Flygare-Carlén använder brev och brevfiktion i sin sista roman Ett köpmanshus i skärgården (1859), och just nu undersöker hon den transkulturella spridningen och mottagandet av Emilie Flygare-Carléns romaner.

Bild: Johan Wingborg.