Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lisbeth Aggestam ny redaktör

Publicerad

CERGU forskare och statsvetare är ny tidskriftsredaktör.

Lisbeth Aggestam är ny redaktör för den internationella akademiska tidskriften Foreign Policy Analysis med Brian Lai (University of Iowa). Foreign Policy Analysis är en av sex ledande tidskrifter som International Studies Association (ISA) publicerar tillsammans med Oxford University Press. Tidskriften utkommer fyra gånger per år med artiklar som från olika teoretiska och empiriska perspektiv analyserar utrikespolitiska aktörer, processer och utfall med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Läs mer om tidskriften här: https://academic.oup.com/fpa