Bild
Zoombild av 6 rektorer som signerar överenskommelse
Stefan Bengtsson, Chalmers; Eva Wiberg, Göteborgs universitet; Mats Tinnsten, Högskolan i Borås; Martin Hellström, Högskolan Väst; Lars Niklasson, Högskolan i Skövde och Agneta Marell, Jönköping University har signerat en överenskommelse om samarbete.
Länkstig

Lärosäten i Väst signerar överenskommelse om mer samarbete

Publicerad

I fredags, den 26 mars, signerade rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University en överenskommelse om allianssamarbete. Samarbetet benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet.

– Vi vill bygga vidare på befintliga samarbeten och även utveckla nya inom utbildning, forskning, nyttiggörande och verksamhetsstöd, säger rektor Eva Wiberg. Vi tror att det kan stärka både den nationella och internationella konkurrenskraften.

Samarbete mellan lärosätena sker redan idag i olika former. Nu önskar rektorerna vid de sex lärosätena utveckla samarbetet än mer för att på så sätt bättre utnyttja den potential som finns. Med överenskommelsen som grund vill parterna tydliggöra avsikten att etablera strukturer och processer för att utveckla nya och nyttja befintliga samarbeten inom utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning, forskning nyttiggörande och innovation samt verksamhetsstöd.

Lärosätena har identifierat ett antal prioriterade samarbetsområden, som till exempel kompetensförsörjning och kompetensutveckling, effektiva administrativa stödprocesser och att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av lärosätena.

Överenskommelsen handlar enligt rektorerna inte om ett samgående utan syftet är att stärka alliansens såväl som de enskilda lärosätenas profilering, konkurrenskraft och attraktivitet.

Vid signeringen närvarade även representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Jönköpings län och Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsdirektör i VGR, Helena L Nilsson, har följt utvecklingen av samarbetet och ser forskning och utbildning som avgörande för regionens utveckling.

– Vi gratulerar till att överenskommelsen är på plats och känner oss delaktiga. Det är intressant att vår vision Det goda livet talar om det ”västsvenska universitetet" som bygger på samarbete mellan självständiga universitet och högskolor. Ibland blir visioner verklighet.

Styrgrupp och samordningsgrupp tillsätts

För att stödja utvecklingen av Lärosäten Väst bildas en styrgrupp bestående av rektorerna, en förvaltningschefsgrupp och en samordningsgrupp. En administrativ resurs kopplas till samordningsgruppen och finansieras gemensamt av parterna. Ordförandeskapet kommer att rotera årligen och innehas initialt av Eva Wiberg, Göteborgs universitet.

Lärosäten Väst består av

 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University

Prioriterade samarbetsområden

 • Effektiva administrativa stödprocesser.
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling på grund- och avancerad nivå inom till exempel vård, lärarutbildning och ingenjörsvetenskap.
 • Möjliggörande av huvudhandledarskap inom forskarutbildningar.
 • Att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av våra lärosäten under sin utbildning.
 • Att inom valda områden synka kursutbuden på avancerad nivå och forskarnivå, på sådant sätt att det ökar studenternas möjlighet att välja kurser/kursmoduler från samtliga parter.
 • Att identifiera områden för hållbart internationellt samarbete.
 • Att identifiera några flervetenskapliga forskningsområden där samarbete kan stimuleras.

Område
Ledning