Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lärare uppmärksammas för pedagogisk skicklighet

Christel Backman har en utmärkt pedagogisk förmåga, enligt Göteborgs universitet som nu tilldelat henne titeln "excellent lärare". Vi ställde några frågor för att få veta mer om hennes syn på lärarprofessionen och pedagogik. 

Bild
Christel Backman

Grattis Christel Backman! Vad betyder pedagogik för dig?
- Att försöka se lärandet från studenternas perspektiv. Att fråga sig vad studenterna behöver för att kunna ta till sig och lära sig ett visst ämne, en teori eller ett perspektiv.

När är du som lärare mest nöjd?
- Det bästa jag vet är när jag får vara med om att en student får en ny förståelse. Att något öppnar upp sig och de ser världen delvis på ett nytt sätt. Sen tycker jag också mycket om att följa hur studenterna växer i självförtroende, när de får syn på kompetenser och förmågor som de inte trodde sig ha.

Det bästa jag vet är när jag får vara med om att en student får en ny förståelse.

Hur tror du att dina studenter uppfattar dig?
- De skulle nog beskriva mig som noggrann, strukturerad, bra på att förklara så att man förstår och snabb på att återkoppla.

Vad utmärker dig som lärare?
- Som lärare är jag mycket för variation, jag använder olika undervisningsformer och jobbar med digitala verktyg. Jag försöker även arbeta så att studenterna blir ”medskapande”. Inom institutionen arbetar jag och mina kollegor mycket med olika former av kollektivt lärande där studenterna arbetar tillsammans.

Som lärare är jag mycket för variation, jag använder olika undervisningsformer och jobbar med digitala verktyg.

Vad har du för förhoppning med din undervisning?
- Min förhoppning är att studenterna ska lära sig lära. Att de framöver ska veta hur de letar upp, granskar och tar till sig kunskap. Att de ska kunna tänka kritiskt och reflekterande kring samhället och sin vardag.

Har du någon pedagogisk förebild?
- Jag har flera! Folke Grauers var en av mina lärare på juristutbildningen. Han var känd för att börja varje klass med upprop. Han strukturerade föreläsningarna så att vi skulle bearbeta och presentera material för varandra. Jag hade inte ord för att förstå det från en pedagogisk synvinkel då men när jag började undervisa såg jag att det han gjorde var att skapa en relation till var och en av oss genom att lära sig våra namn och att han bjöd in oss till att vara aktiva deltagare istället för passiva lyssnare.

Sara Uhnoo som jag jobbar mycket ihop med på institutionen. Hon är en av mina förebilder för att hon lyckas alltid ställa de rätta frågorna som får mig att reflektera en gång till runt vad som är syftet med en aktivitet, hur studenterna uppfattar det och hur vi ökar studenternas engagemang.

Lasse Fryk som jag samarbetade med inom lärarprogrammet blev en förebild för att han lärde mig att se var studenterna är i sitt lärande och möta dem där istället för att vara frustrerad över att de inte är där jag vill att de ska vara. Han lärde mig att se studenternas erfarenheter som värdefulla utgångspunkter för lärande.

Dramapedagogerna på institutionen är också mina förebilder för de lär mig hela tiden nya sätt att tänka kring studenternas engagemang, grupprocesser och hur jag kan stötta deras förmåga att reflektera över kursinnehåll, sitt eget lärande och sina erfarenheter.

Vad vill du göra framöver?
- Jag vill fortsätta att arbeta med former för dialog mellan studenter och lärare. Det pratas mycket om att studenterna vill ha mer återkoppling men det finns studier som visar på att återkopplingen behöver ske i dialogform för att bli meningsfull. Eftersom vi har begränsade resurser betyder det att vi behöver jobba med former för återkoppling och dialog som inte ökar vår arbetsbörda.

- En annan fråga som jag vill jobba med är hur vi skapar bra strukturer som ger stöd till oss lärare i våra pedagogiska reflektioner och utvecklingsarbete.

Om utnämningen

Christel Backman forskar inom rättssociologi, övervakningsstudier, kriminologi och HR-studier. Hon har varit verksam vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap sedan 2006, doktorerade 2012 och undervisar just nu i kriminologi. 

Göteborgs universitet har beslutat att det ska vara möjligt för lärare att ansöka om att utses till excellenta lärare, som ett sätt att uppmärksamma pedagogisk skicklighet. Varje fakultet ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningar från lärare och det är dekan som fattar beslut efter behandling i lärarförslagsnämnden. Läs mer