Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Landsbygdens landskap i fokus vid konferens i Göteborg och Mariestad

Publicerad

The 26th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL 2014), arrangeras av Göteborgs universitet 8-12 september. 250 landskapsforskare från mer än 30 länder samlas för att presentera och diskutera den senaste forskningen om den europeiska landsbygden, dess historia och framtid.

PECSRL-konferenser har hållits vartannat år sedan 1957. De samlar forskare från många olika discipliner, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, som intresserar sig för människor och landskap på Europas landsbygd. Årets konferens anordnas inom ramen för den strategiska satsningen Critical Heritage Studies vid Göteborgs universitet, i ett samarbete mellan forskare från fyra olika institutioner, Ekonomi och samhälle (Kulturgeografi), Globala Studier (Humanekologi), Historiska studier samt Kulturvård.

Det finns många olika historiska lager i det europeiska landskapet, och en viktig fråga är hur detta kulturarv förvaltas. Konflikter och maktanspråk i såväl den tidigare historien som i utvecklingen under det senaste århundradet gör att svaret inte är givet. Andra angelägna frågor rör urbaniseringen och jordbrukets förändrade struktur. Utformningen av EU:s landsbygdspolitik och konsekvenserna av detta i olika regioner är ett gemensamt spörsmål knutet till detta. Sedan 2001 finns den Europeiska Landskapskonventionen, tillkommen på initiativ av Europarådet och ratificerad av Sverige. Konventionens syfte är att främja samarbetet kring landskapsfrågor och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet.

PECSRL 2014 startar med två konferensdagar i Göteborg. Därefter följer en heldagsexkursion i fält. Fyra rutter med olika teman tar delegaterna genom Västra Götaland och upp till Mariestad, där de två sista konferensdagarna hålls.

Konferensens tema är Unraveling the logics of landscape och på programmet finns närmare 200 föredrag från 30 olika länder. Presentationerna spänner över ett brett spektra av ämnen; landskap och identitet, drivkrafter bakom landskapets omvandling i historisk tid likväl som i nutid, tätortsnära landsbygd, turism, energiproduktion, landskapsförvaltning och bevarandeplanering, politiska landskap, framtidens jordbruk, mat och landskap samt hållbarhetsfrågor.

Särskilt inbjudna föreläsarna är professor Rudy Rabbinge, aktiv på EU-nivå i diskussioner om jordbrukspolitiken och det framtida landskapet, professor Theano Terkenli, Grekland, som intresserat sig för hur den ekonomiska krisen påverkat det turistiska landskapet, Johanna MacTaggart, nationell biosfärområdeskoordinator som skall berätta om biosfärtänkandet i landskapet, docent Tom Mels, Uppsala universitet, som bland annat forskar om förståelsen av natur och landskap och vad det betyder för samhällets hantering av den fysiska miljön samt professor Kristian Kristiansen, ansvarig för Critical Heritage Studies vid Göteborgs universitet.

Var:
8-9 sept: Wallenbergs Konferenscentrum Medicinaregatan 20, Göteborg.
11-12 sept: Trädgårdsskolan, Magasinsgatan 4, Mariestad.

För mer information:
Webb: http://pecsrl2014.com/
E-post: pecsrl2014@gu.se

Kontaktperson:
Marie Stenseke, Professor, Göteborgs universitet, 031-786 1389, 070-57 67 147