Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvalitetspris till forskningsprojektet Safe Hands at the Sharp End

Annette Erichsen Anderssons forskningsprojekt Safe Hands at the Sharp End fick nyligen Sahlgrenska sjukhusets Kvalitetspris 2018. Projektet bygger på ett samarbete mellan Anestesi/Operation, Ortopedi, Geriatrik och Sahlgrenska akademin.

I stora drag så handlade projektet om att:
1. utvärdera en implementeringsmetod som bygger på partnerskap, dialog och samskapande av nya lösningar för en säkrare vård i samband med invasiva vårdmoment på operation.
2. undersöka interventionens effekt på postoperativa infektioner

I fas tre, som vi befinner oss i nu, så "äger" kliniken det fortsatta arbetet. -"Man blir ju aldrig klar utan precis som med allt annat behöver man arbeta med organisatoriskt lärande i vardagen" säger Annette. "Precis som inom personcentrerad vård måste man se vårdens professionella medarebetare  som kompetenta, kunniga och aktiva partners i förändringsarbetet. Det är helt centralt för att lyckas skapa säkra arbetsätt som är meningsfulla i förhållande till den egna kontexten".

Läs en poster om projektet