Länkstig

Kungens födelsedagsgåva på Jonsereds herrgård

Publicerad

Pam Fredman och kung Carl XVI Gustaf. Foto: Johan Wingborg.– Samarbete kring de globala utmaningarna är ett komplicerat men väldigt aktuellt ämne. Tack för att vi har fått komma hit och diskutera det med både gamla och nya vänner.
Så inledde kung Carl XVI Gustaf det seminarium på Jonsereds herrgård han fått som gåva från Göteborgs universitet. Samtalet handlade om den forskning som pågår vid CeCAR, Centrum för studier av kollektivt handlande.

I samband med att kung Carl XVI Gustaf fyllde 70 år förra året fick han som gåva av Göteborgs universitet att välja ett eget seminarium. Sverker Jagers, föreståndare för CeCAR, tackade för att kungen haft det goda omdömet att utse samarbete kring globala utmaningar som sitt seminarietema.

– Alla vet att stora koldioxidutsläpp, antibiotikaresistens och korruption är dåligt, men ändå låter vi det hända. Det CeCAR, som startade för ett år sedan, ska undersöka är dels varför vi gör sådana här dåliga saker trots att vi vet bättre, dels vad vi kan göra åt det.

Kung Carl XVI Gustaf och Sverker Jagers. Foto: Johan Wingborg.Ett exempel på ett så kallat socialt dilemma är fiskare som försöker tjäna så mycket pengar som möjligt på sitt fiske, förklarade Sverker Jagers.

– De kanske köper stora båtar, dyra redskap och är ute på sjön så länge som möjligt för att maximera sin vinst. Men om alla gör så riskerar resurserna förstås att försvinna. Och det hjälper inte om en enskild fiskare bestämmer sig för att fiska mindre, så länge alla andra fortsätter på samma sätt som tidigare. Alla fiskare måste förändra sitt beteende, men hur åstadkommer man det?

Olika discipliner samlade

I en homogen grupp, där aktörerna själva tagit initiativ till att kontrollera fisket och där alla har förtroende för varandra, finns goda förutsättningar för att ett samarbete ska fungera.

– Men hur ska vi lösa de stora globala utmaningarna, där människor från olika kulturer, som inte känner varandra, måste samverka? För att lösa den gåtan har vårt centrum samlat miljöekonomer, miljöpsykologer, statsvetare, psykologer, jurister och filosofer – för om det är någonstans det går att lämna ett viktigt bidrag till det här problemet är det i Göteborg.

I det följande samtalet förklarade rektor Pam Fredman att det är viktigt att universitetet utbildar studenterna att tänka bredare, och inte bara inom sina egna discipliner, eftersom de globala frågorna är så komplexa.

Pam Fredman och Kung Carl XVI Gustaf. Foto: Johan Wingborg. Kungen påpekade att det finns homogena grupper inom exempelvis stålindustrin, fiske och transport, som skulle kunna gå före när det gäller miljötänkande.

– Det handlar om personer med samma bakgrund som ägnar sig åt samma saker, som kan göra avtal med varandra, som värnar miljön.

Klimatavtalet ett steg framåt

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, berättade att klimatavtalet i Paris 2015 var ett steg framåt.

– Men när exempelvis Etiopien, som är ett av världens fattigaste länder, säger att man vill utvecklas utan att öka sina utsläpp, får de tyvärr ingenting för det.

Ekonomhistorikern Ann Ighe påpekade att det snart gått 100 år sedan Sverige fick allmän rösträtt.

– De män som hade makten då fattade alltså beslut som urvattnade deras egen rätt. På samma sätt måste vissa personer idag gå med på att avstå från en del privilegier, för att vi ska kunna klara de stora samhällsutmaningarna.

Pam Fredman och Kung Carl XVI Gustaf. Foto: Johan Wingborg. Seminariet varade i cirka två timmar men hade kunnat pågå mycket längre, menade Sverker Jagers.

– Vi borde ha arrangerat ett läger med kungen i tre dagar istället för bara några timmar. Den här typen av dialog, med olika sorters människor, måste vi ha mycket oftare. Det kommer att bli en enorm hjälp i CeCAR:s fortsatta arbete.

Fakta:
Seminariet Vägen till samarbete kring de globala utmaningarna är Göteborgs universitets 70-årsgåva till Hans Majestät Konungen och hölls på Jonsereds herrgård den 26 april. Seminariet inleddes av Sverker Jagers, föreståndare för CeCAR. Samtalsledare var Åsa Löfgren, ordförande i CeCAR:s styrgrupp. CeCAR, Centre for Collective Action Research at University of Gothenburg/Centrum för studier av kollektivt handlande, är en del av Göteborgs universitets stora satsning på globala samhällsutmaningar, UGOT Challenges. 

Foto: Johan Wingborg