Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Krona eller klave - ny bok av Per Hallén, Lili-Annè Aldman och Martin Fritz

Publicerad

I boken Krona eller klave – utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet, tar författarna Per Hallén, Lili-Annè Aldman och Martin Fritz upp en viktig del av Göteborgs ekonomiska historia, nämligen utvecklingen av kredit och kapitalmarknaden.

Under loppet av 1800-talet förändrade Göteborg helt karaktär, från en obetydlig landsortsstad med 12000 invånare till en expansiv industri- och sjöfartsstad, och vid sekelskiftet 1900 kunde staden räkna över 130 000 personer. Bakom denna tillväxt låg en starkt ökad ekonomisk aktivitet. Nyföretagande och investeringar krävde tillgång till kapital, som i sin tur drev på utvecklingen av en självständig göteborgsk kapitalmarknad.

I boken presenteras fyra undersökningar av 1800-talets kreditmarknad samt ett försök till skattning av både den formella och den informella kreditmarknadens storlek.

Bild på Martin Fritz, Lili-Annè Aldman  och Per Hallén

Boken Krona eller klave släpptes den 2 september i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum. I samband med boksläppet presenterade också Stadsmuseets sin webbutställning, med samma namn och historia.

Författarna är verksamma vid avdelningen för ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.