Bild
Graf över oro, fokus på kriminalpolitik samt dödligt våld
Länkstig

Kriminalpolitiken på frammarsch

Publicerad

Frågor kopplade till brottslighet engagerar rekordmånga svenskar och i synnerhet personer som står till höger i politiken. Intresset för kriminalpolitik hos personer till höger har vuxit markant sedan 2006 och lett till en polarisering på området. Opinionen kring brottslighet kartläggs och analyseras i det första förhandspublicerade kapitlet från SOM-institutets kommande forskarantologi.

Från att ha varit av relativ låg betydelse i samband med riksdagsval sedan 1979, har området kriminalpolitik på senare tid fått en central roll i den svenska samhällsdebatten. I bokkapitlet Kriminalpolitik - Lika hett som man kan tro sammanställer fyra forskare de olika kriminalpolitiska faktorerna i den senaste nationella SOM-undersökningen. Kapitlet är den första förhandspubliceringen från kommande antologin Ingen anledning till oro (?) som släpps 23 juni.

Grafer över oro, lag och ordning samt dödligt våld

Rekordhögt engagemang men polariserat intresse

Bilden som målas upp i kapitlet bekräftar att det rör sig om ett opinionsområde på frammarsch. 34 procent nämner något kopplat till lag och ordning på den öppna frågan om viktiga samhällsproblem. En kraftig ökning, i synnerhet under de senaste två åren. Ökningar syns även i frågan om oro för organiserad brottslighet och i frågan om intresse för kriminalpolitik i allmänhet.

Resultaten visar också att människor som står till höger i politiken är avsevärt mer intresserade av och fokuserade på brott och straff än vad människor till vänster är. Denna skillnad tycks dessutom öka över tid vilket leder till en polarisering i opinionen. Det är framförallt personer som står klart till höger som sedan 2006 blivit markant mer intresserade av kriminalpolitik.

Graf över intresset för kriminalpolitik uppdelat på vänster-högerskalan

Läs det förhandspublicerade kapitlet Kriminalpolitik - Lika hett som man kan tro, av Felix Andersson, Marie Demker, Caroline Mellgren och Patrik Öhberg.

Mer information
  • Den nationella SOM-undersökningen genomfördes under hösten/vintern 2020
  • Den skickades ut till 22500 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16-85 år. Nettosvarsfrekvensen var 51%
  • Resultaten analyseras i den kommande forskarantologin Ingen anledning till oro (?) som släpps av SOM-institutet den 23 juni.