Bild
Sedlar i olika valörer
Länkstig

Kriget kan ge långsiktiga effekter för världsekonomin

Publicerad

Ökande bränslepriser, inflation och dyrare mat är några av de kortsiktiga ekonomiska effekter kriget i Ukraina för med sig. Men på lång sikt kan vi vänta oss tajtare ekonomiska band mellan Europas länder och kanske starkare kopplingar mellan Ryssland och Kina – om Kina vill. Det säger Ola Olsson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

– Det hänger ihop med den geopolitiska omorganisering som förmodlingen kommer att ske. Europas länder blir tajtare knutna till varandra, en process som påbörjades redan under pandemin, med en starkare ekonomisk samordning på olika områden. För EU blir det också en långsiktig omställning där man gör sig oberoende av Ryssland. Kriget skulle även kunna leda till att Ryssland och Kina kommer närmare varandra. I så fall blir det en omorientering mot Kina, där Ryssland verkligen blir lillebror, nästan ett lydrike. Men jag tvivlar på att Kina är intresserade av det.  

Bild
Porträttbild av Ola Olsson
Ola Olsson.
Foto: Johan Wingborg

– För Sveriges del lär Ryssland under en lång period bli en pariastat, vilket påverkar oss på många sätt, men kanske mer säkerhetspolitiskt än ekonomiskt. En annan viktig sak är så klart de stora flyktingströmmarna som kommer att påverka samhällena i Europa, framförallt länder som tidigare var starkt emot invandring. Det blir en jättestor utmaning.

Vilka konsekvenser för ekonomin kan vi förvänta oss på kort sikt?

– För länder som är gasberoende, och det är många i Europa, måste det till en stor och snabb omställning. Det som annars främst exporteras från Ryssland är vete, gödsel samt vissa mineraler. I Sverige kommer särskilt jordbruket att drabbas av problem, både av höjda priser på drivmedel och gödsel, samt att matpriserna går upp. Den högre inflationen kommer troligtvis göra att styrräntorna höjs, vilket påverkar alla med bolån. Till det kommer en omorientering i alla länders finanspolitik, med större satsningar på försvar, som kommer att tränga ut andra satsningar ur budgeten.

– Men det är framförallt nu i början av kriget som priserna skenar i väg. Det kommer att ske en anpassning där priseffekterna lugnar sig. Till exempel kommer Europa sannolikt att kunna importera LNG (flytande naturgas) som ersättning för den ryska gasen, samt förmodligen snabba på omställningen bort från fossila bränslen – vilket i sig är en bra sak.

Vilket utrymme finns det i världsekonomin att balansera effekterna av krig och sanktioner?

– När de rikaste länderna drabbas ekonomiskt påverkar det hela världsekonomin. Men än så länge har kriget inte påverkat handeln med Kina, som är mycket viktigare än Ryssland för resten av världen, och så länge Kina inte dras in behöver det inte bli så mycket värre. Sedan ser möjligheterna att balansera effekterna olika ut. Länder som Sverige, med låg statsskuld, kan ta nya lån för att kompensera bönder och andra som drabbas på kort sikt. Stora länder som USA är mindre beroende av Ryssland och kan också klara sig bra.

Text: Lars Magnusson