Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Krävande utbildning för chefer som vill mer

Publicerad

Deltagare på Executive MBA

Executive MBA är ett ledarprogram för chefer som redan är specialister inom sina områden. Här breddar deltagarna sin kompetens för att kunna engagera sig i varje typ av strategiskt initiativ på ledningsnivå.

– Vi ger en djupgående orientering inom alla de områden man behöver för att kunna växa och ta större ansvar. Strategi, organisationsstruktur och kultur, ledarskap, förändringsledning, internationella affärer, redovisning, HRM och digitalisering är bara några exempel, berättar Håkan Ericson, vd för GU School of Executive Education vid Handelshögskolan.

Sveriges enda AMBA-ackrediterade program
Handelshögskolans Executive MBA­program är det enda i landet med den prestigefyllda ack­ rediteringen från AMBA, Association of MBAs. Det innebär att programmet är kvalitetssäkrat genom att ha utvärderats på djupet och jämförts med alla de allra bästa i världen.

– En viktig del i ackrediteringen är att säkra att programmet utvecklar deltagarna och deras företag maximalt. Det sker genom att de kontinu­ erligt uppmanas att tillämpa nya kunskaper i
sina företag, säger Håkan Ericson.

Erfarenhet som berikar
Utbildningen är helt på engelska och går på deltid över 21 månader. Intresset är stort för de 30 platserna; den omgång som startade hösten 2016 blev fulltecknad.

– Eftersom en stor del av lärandet sker mellan deltagarna har vi strikta antagningskrav. Alla måste kunna bidra med egna intryck och erfaren­ heter i diskussioner och projektarbeten. Våra deltagare har i genomsnitt drygt 10 års ledarerfa­ renhet vid programstart, säger Håkan Ericson.

Utmanande men roligt
Två av deltagarna i EMBA årgång 2016 är Anna Appelqvist som är Brand Director på Gina Tricot och Mikael Helmer, som är Global Business Development Manager på Emerson.

– Det är en rejäl utmaning, men också väldigt inspirerande, och en stor fördel att få lära känna de andra i gruppen, säger Mikael Helmer.
– Jag tänker ofta att jag borde ha gjort det här för länge sen, säger Anna Appelqvist.

Om Executive MBA
En engelskspråkig manage- mentutbildning på deltid för yrkesverksamma personer i ledande positioner. Det är Sveriges enda MBA-utbildning som är ackrediterad av Associa- tion of MBAs (AMBA). Under 21 månader får deltagarna till- gång till de senaste rönen inom managment och utmanas att använda sina nya insikter i sin dagliga verksamhet.
Nästa programstart sker den 5 oktober 2017.

www. guexed.com