Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Korta kurser ska ge svensklärare nya arbetsredskap

Nu startas ”klippkortskurser” för dig som är yrkesverksam svensklärare och vill hinna vidareutbilda dig samtidigt som du arbetar. Första kursen handlar om skönlitteratur som kunskapsform.

Initiativtagare är Ingrid Lindell, viceprefekt för lärarutbildningen på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

Bingrid lindellerätta – vad är det för nya kurser ni startar nu?

– Våren 2018 kör vi igång den första så kallade klippkortskursen för yrkesverksamma svensklärare. Det är en serie fortbildningskurser som utgår ifrån lärares undervisningsvardag. Kurserna inte lika omfattande som vanligt, de är på 5 högskolepoäng och utsträckta över en hel termin. Det ger lärarna möjlighet att både hinna läsa och pröva olika idéer.

Varför har du tagit initiativ till de här kurserna?

– Traditionella universitetskurser är ofta utformade så att en heltidsarbetande lärare får svårt att hinna med. Så formatet är viktigt – men också innehållet, som ska utgå ifrån lärarnas egna erfarenheter. Att det är just jag som har startat det här kan höra samman med att jag själv har arbetat som gymnasielärare i svenska under många år.

Vilka har ni tänkt ska läsa kurserna?

– De är främst för ämneslärare i svenska för årskurs 7-9 och gymnasiet.

… och vad svarar du den som ändå säger att det blir svårt att hinna med ett jobb samtidigt?

– Vi har anpassat oss till det och tagit det som utgångspunkt!

Vad innehåller den första kursen?

– Den heter Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform och det innebär att vi utgår från en fråga som har stor aktualitet i de flesta klassrum. Vi studerar forskning inom litteraturdidaktik och även metodartiklar, men formulerar också egna slutsatser.

Vilka kurser har ni på gång längre fram?

– Vi kommer att erbjuda en serie av tre klippkortskurser som vi kör om varandra. Klippkortet innebär att när du totalt har samlat ihop tre kurser får du 15 högskolepoäng. Nästa kurs heter Litteratursamtal och litteratururval och därefter erbjuder vi Poesi och film som kunskapsform.
 

Bild: Johanna Hillgren.