Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Konstnärer och företagare har mycket att lära av varandra"

Publicerad

Mary Jo Hatchs utgångspunkt är att konstnärer och företagsledare har liknande utmaningar. I sin forskning visar hon till exempel att tekniker och metoder inom olika konstformer kan vara relevanta när det gäller organisationsutveckling. Själv har hon alltid stått med en fot i varje läger.

Mary Jo Hatch har en gedigen akademisk bakgrund. Bland annat har hon en MBA i Finance och en doktorsexamen i Organisational Behaviour från Stanford. Hon är professor emerita på University of Virginia och gästprofessor på Copenhagen Business School.
Men Mary Jo Hatch är också konstnär med ett brett intresse för konstnärliga uttryck. Och som Visiting Professor på Handelshögskolan får hon chansen att kombinera sina stora passioner i livet.

– Näringslivet har alltid varit intresserat av kreativitet, men kanske framför allt av att förstå och kontrollera den. Jag närmar mig från ett lite annat håll, säger Mary Jo Hatch. Min premiss är att konstnärer och affärsfolk har liknande utmaningar och det finns metoder och tekniker som kan fungera i båda världarna.

Jazz management
Ett exempel är att använda jazz som en utgångspunkt för att titta på olika organisationsutvecklingsfrågor. Mary Jo Hatch berättar mer:

– Det är vanligt att man ser företagsledaren som en orkesterdirigent. Men den metaforen är inte särskilt relevant i det moderna samhället. Om man är intresserad av att få kreativa snarare än repetitiva och rutinmässiga responser, så är jazzen en mer intressant utgångspunkt för jämförelser och inspiration. Där handlar det mer om att skicka runt solon i gruppen och om att dela på ledarskapet.

Konstnärer och företagsledare i workshop
Just nu håller Mary Jo Hatch på att utforska relationen mellan konst och företagande på ett nytt sätt. I mitten av december bjöd hon in konstnärer och designers från olika genrer till en workshop. Samtidigt bjöd hon ett antal företagsrepresentanter och bad dem ta med sig ett aktuellt organisationsproblem. Workshopen genomfördes i små grupper. Företagsrepresentanten beskrev sitt problem. Konstnären fick i uppgift att översätta det till sin verklighet och närma sig en lösning med hjälp av konstnärliga tekniker och metoder. Sedan bytte man grupper och gjorde övningen ännu mer utmanande.

– Nästa gång ett problem presenterades så skulle konstnären inte tolka det, utan använda sin konstnärliga intuition och hoppa direkt till en lösning, berättar Mary Jo Hatch. Den andra övningen blev väldigt spännande. Men jag hade förstås en mycket skicklig facilitator som var med och såg till att vi vann terräng under dagen.

Stor öppenhet krävs
Förutom de aktiva deltagarna fanns också ett antal personer på plats för att observera och dokumentera, men Mary Jo Hatch är säker på att förutsättningarna var de bästa möjliga.

– Jag skulle inte ha kunnat genomföra den här workshopen någon annanstans i världen än här. Handelshögskolan är unik som möjliggör en sådan här sak. Det kräver en stor öppenhet både hos skolan och hos de näringslivspersoner som medverkade, avslutar Mary Jo Hatch.


Om Visiting Professor Programme:
2009 bildades Visiting Professor Programme med finansiellt stöd från AB SKF, AB Volvo, Carl Bennet AB, Elanders AB, Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Stena AB. Under en femårsperiod ska drygt 50 miljoner kronor täcka kostnaderna för 20 till 25 välrenommerade gästprofessorer från olika delar av världen med kompetens inom prioriterade ämnen. Gästprofessorerna knyts till Handelshögskolan under flera år och arbetar på skolan cirka en månad varje termin.

Detta är en artikel från Handelshögskolans årsmagasin 2012.

Länk till blädderbar pdf