Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Konservatorernas specialistkompetens behövs på många håll i samhället"

Publicerad

För Karin Hermerén startade det med ett starkt konstintresse. Med både en konstutbildning och en examen i konstvetenskap började hon i slutet av 80-talet läsa konservatorsprogrammet på Göteborgs universitet. Sedan dess har hon arbetat i en rad olika roller. Hon har både varit anställd och drivit företag sedan 30 år tillbaka. Nu är hon avdelningschef för konservering på Moderna museet. Samtidigt skriver hon på en avhandling om offentlig konst.

Porträttbild Karin Hermerén

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att söka till konservatorsprogrammet?

– Som konservator kan du arbeta med kulturvård på många sätt, och det är detta som gör det till ett så roligt arbete. Det är ett yrke där man kan välja att vara mycket specialiserad eller mycket bred.
Konservatorernas specialistkompetens behövs på många håll i samhället.

För egen del tycker jag också om kombinationerna av teori och praktik, naturvetenskap och humaniora samt det materiella i föremålen och det immateriella.

Hur ser du på yrkets framtid?

– Positiv! Kombination av flexibilitet och komplexitet gör yrket till ett framtidsyrke. Konservatorer är dessutom speciellt tränade att arbeta med riskanalys, långsiktighet och hållbar utveckling, vilket är viktiga frågor för framtiden.

Du doktorerar på ämnet offentlig konst – kan du berätta lite kort om vad det handlar om?

– Om jag väldigt kort ska beskriva avhandlingen handlar den om beslutsprocesser och värdering i samband med bevarande av byggnadsanknuten konst beställd för offentlig miljö. Min målsättning med forskningen är att förbättra förvaltningen av denna konst.

Varför är det viktigt?

– De byggnadsanknutna konstverken är viktiga inslag i de offentliga miljöerna. De ger oss kunskap om samhällets utveckling. Idag brister kunskapen om verkens långsiktiga förvaltning både hos ägare, förvaltare och inom kulturmiljövårdens tillsynsverksamhet. Som det är nu är det slumpen och den enskildes engagemang som avgör vad som blir kvar för framtiden.

Du sitter också med i en referensgrupp kring offentlig konst på uppdrag av regeringen. Vad är det som ska utredas?

– Regeringen har gett Statens konstråd uppdraget att tillsammans med Riksantikvarieämbetet utreda offentlig konst som kulturarv. Uppdraget innebär bland annat att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Vilket kort sagt innebär att föreslå åtgärder så att förvaltningen av den konst som är bestämd för en särskild plats förbättras och underlättas. Rapporten ska vara klar den 1 juni 2019.