Bild
Måns Söderberg är en av arrangörerna bakom konferensen
Foto: Jessica Oscarsson
Länkstig

"Konferensen är ett viktigt forum för forskning på låginkomstländer"

Publicerad

Handelshögskolan i Göteborg är värd för den årliga konferensen i utvecklingsekonomi, Nordic Conference in Development Economics, som pågår till den 15 juni. För Måns Söderbom, professor i nationalekonomi, är konferensen en viktig mötesplats där nya forskningsresultat presenteras och diskuteras.

Varför anordnas konferensen Nordic Conference in Development Economics
 Konferensen roterar mellan lärosäten i Norden och erbjuder utvecklingsekonomer i Norden och övriga världen en mötesplats för presentation och diskussion av nya forskningsresultat. Flertalet av dessa kommer så småningom att publiceras i välrenommerade forskningstidskrifter, och ett antal av de studier som presenteras kommer säkert också att få en viss påverkan på policy. Konferensen är ett viktigt forum för kvalitetsutveckling och spridning av forskning som knyter an till problem och utmaningar i låginkomstländer, och vi i Göteborg är väldigt glada över att få bidra genom att organisera den.

Bild
Handelshögskolan
Handelshögskolan är värd för årets Nordic Conference in Development Economics, som är den 21:a i ordningen.

Vad betyder det för deltagarna att vara med på konferensen?
 Det är alltid värdefullt för forskare att få presentera sin senaste forskning. Forskarna kommer att få frågor, förslag, och ibland kritik, som på sikt kommer att leda till högre kvalitet i forskningen. Dessutom kan de möten som uppstår på konferensen leda till nya samarbeten inom forskning, och konferensen är därför också en möjlighet för forskare att ”nätverka” och bredda sin kunskap om pågående forskning om utvecklingsekonomi.

De möten som uppstår på konferensen kan leda till nya samarbeten inom forskning, och konferensen är därför också en möjlighet för forskare att 'nätverka'

Bild
Forskare pratar i grupp
På konferensen skapas möten som kan leda till nya samarbeten.
Foto: Jessica Oscarsson

Vad ser du fram emot under de här tre dagarna?
 Att få ta del av forskning inom samtliga inriktningar inom utvecklingsekonomi, samt att få träffa ett stort antal intressanta människor vars forskningsintressen helt eller delvis sammanfaller med mina egna intressen.

Hur har ni valt ut vilka som är keynote speakers? 
  Organisationskommittén, som förutom mig själv också består av Joseph VecciDick DurevallHeather CongdonAnnika Lindskog och Ann-Sofie Isaksson, har valt tre keynote speakers som kommer att hålla anföranden på tre mycket aktuella teman inom utvecklingsekonomi: konflikt, hälsa och klimat. Alla tre är toppforskare inom sina respektive fält, och har publicerat sig i de allra bästa tidskrifterna inom nationalekonomi. Vi är mycket glada att just dessa tre forskare accepterade vår inbjudan att ge en keynote address på konferensen.

Bild
Keynotes på konferensen
Martina Björkman Nyqvist, E. Somanathan och Chris Blattman är keynote speakers.

Vad händer efter konferensen?
– Efter konferensen kommer jag, och säkert många med mig, att reflektera över de diskussioner som först under konferensen, för att sedan försöka utveckla pågående projekt i ljuset av allt som har sagts.  Och så småningom kommer vi att börja blicka fram emot nästa nordiska konferens, som organiseras i Köpenhamn 17 18 juni 2024.

Nordic Conference in Development Economics

Konferensen genomförs 13-15 juni 2023.

Läs mer på konferensens hemsida.