Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konferens om aktionsforskning och hållbarhet

Publicerad

Under temat Aktionsforskning och hållbarhet – förändringskraft, tillit och ansvar samlas nordiska forskare ihop med pedagoger och verksamma skolchefer på konferensen NORALF, på Pedagogen vid Göteborgs universitet, den 3-4 oktober.

Det är elfte gången som NORALF-konferensen anordnas av det Nordiska nätverket för aktionsforskning, NNAF, samt Aktionsforskningskollegiet vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Den fulltecknade konferensen samlar dem som är intresserade av och arbetar med utveckling av en pedagogisk praktik genom aktionsforskning och aktionslärande, men även närliggande metoder – som exempelvis forskningscirklar och kollegahandledning. Inalles är drygt 150 anmälda.

Byggt upp förändringskraft

– Årets tema kretsar kring hållbarhet. Hållbarhet är ju högst aktuellt idag och vi vill diskutera om och i så fall hur aktionsforskning bidrar till en hållbar utveckling i vår värld. Det kan handla om hållbarhet över tid, till exempel att aktionsforskning är ett arbetssätt som finns kvar i en verksamhet även efter att eventuella utbildningsinsatser är över. Då är det möjligt att aktionsforskning byggt upp förändringskraft hos de yrkesverksamma som bidrar till en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Anette Olin, docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och ordförande i aktionsforskningskollegiet som står som arrangör för konferensen på Pedagogen.

Men hållbarhet kan också handla om möjligheterna för lärare att genomföra aktionsforskning.

– Förutsättningar för detta är en stöttande och kunnig ledning, tid samt kultur och strukturer som stödjer aktionsforskning. Tillit till varandra behövs i konstruktiva samarbeten om ett gemensamt ansvarstagande ska utvecklas, vilket skapar förutsättningar för ett hållbart professionellt arbete. Hållbarhet handlar till syvende och sist om de konsekvenser som det pedagogiska arbetet leder till, lärande för barn och elever och betydelse för samhället. Ur ett sådant perspektiv syftar aktionsforskning till att utveckla en hållbar pedagogisk praktik, säger Anette Olin.

Handleder verksamma

I Norden är aktionsforskningen inom utbildningsområdet upplagd så att forskare handleder verksamma lärares utvecklingsarbete ute på deras respektive skolor. I de mötena utmanas både den beprövade erfarenheten och forskningen. Upplägget vilar på övertygelsen om att det grundläggande för att praktiken ska kunna utvecklas är förmågan att kunna samla in information systematiskt och att sedan kunna analysera den.

På konferensen 3-4 oktober presenteras bland annat exempel på erfarenheter från praktiken, som Organisera för hållbar skolutveckling; Tillit till processer och pedagogisk profession: en gymnasieskolas gemensamma ansvar för skolförbättring; Hållbart förändringsarbete – två förstelärares perspektiv samt Hur håller vi aktionsforskningen levande i hela vår förskoleverksamhet?

För mer information:
Anette Olin, anette.olin@ped.gu.se, 031-786 2650, 0708-399155