Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konferens med fokus på migration och integration

Publicerad

Vilka utmaningar och möjligheter innebär migration för dagens samhällen? Hur organiserar man på bästa sätt integrationsarbetet och hur fungerar egentligen initiativen för att stödja de nyanländas integration i praktiken?

I november anordnar Gothenburg Research Institute (GRI) och Centrum för Global Migration vid Göteborgs Universitet konferensen ”Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies” (OMICS 2019). Forskare från hela världen har bjudits in för att diskutera migration och integration ur olika synvinklar.

– Närmare 200 personer har registrerat sig för konferensen, vilket är över förväntan, säger Andreas Diedrich, docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan och med i kommittén för konferensen.

– Dessutom har ett stort antal praktiker som jobbar med frågorna i sitt dagliga arbete, anmält sig. Det tycker vi är mycket glädjande. Några av dessa kommer dessutom att delta i två paneldiskussioner tillsammans med forskare.

Andreas Diedrich berättar att man också lyckats engagera några internationellt kända forskare inom området som huvudtalare vid konferensen.
– Att få lyssna på dessa forskare, det ser vi mycket fram emot såklart.

Olika teman kopplad till migration och integration

Konferensen fokuserar på elva olika teman som hälsa, arbetsmarknadsintegration, utbildning och lärande, migration och städer, civilsamhällets roll i migration och integration, digitalisering och migration, för att nämna några.

OMICS konferensen pågår mellan 6-8 november 2019 och finansieras med medel från Forte (via Forskningsprogrammet ”Organizing Integration” vid Gothenburg Research Institute (GRI)) och Centrum för Global Migration (CGM) vid Göteborgs Universitet samt Handelshögskolans Jubileumsfond.

Vill du läsa mer om programmet för konferensen hittar du det på GRIs webb

Hela programmer för konferensen hittar du på GRIs webbplats.

All information om konferensen hittar du på GRIs webbplats.

Lista på konferensen huvudtalare hittar du på GRIs webbplats. 

Om arrangörerna

Organizing Integration (OI) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Gothenburg Research Institute (GRI). OI programmet finansieras av FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och pågår 2017-2022. Programmets forskare studerar med hjälp av kvalitativa metoder hur arbetsmarknadsintegration av utrikes födda går till i praktiken och vilka konsekvenser olika organiseringspraktiker får för de utrikes födda samt organisatörerna.

Du kan läsa mer om forskningsprogrammet Organizing Integration (OI) på GRIs webbplats.

Centrum för Global Migration (CGM) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med forskare från alla fakulteter vid Göteborgs Universitet. CGM är en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta för samverkan mellan forskare och aktörer i privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället.

Du kan läsa mer om Centrum för Global Migration (CGM) på deras webb.