Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kommentar: Svensson, B. (2015). Tretolv - varifrån och varthän?

Publicerad

Publicerad i Skattenytt, 2015 (7-8) s. 579-595.

Syftet med 3:12 reglerna är att motverka omvandlingen av arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst. Bestämmelserna är komplicerade och många gånger svåra att tillämpa. År 2006infördes flera regler som var till klar fördel för de skatteskyldiga. Reglerna har därefter varit föremålför ett flertal ”återställare”, bland annat i form av begränsningar i antalet schablonbelopp och införandet av fyraprocentregeln. I budgetpropositionen 2014/15:1 aviserades en översyn av reglerna. Regeringen har därefter gett den sittande fåmansföretagsutredaren tilläggsdirektiv som omfattar i princip hela 3:12-systemet. Varifrån och varthän? Det är frågan.