Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kollegialitet nödvändig för kunskapsverksamheter

Publicerad

Kollegialitet är en styrform där kunskap står i centrum. Den har traditionellt använts inom universitet och andra kunskapsbaserade verksamheter. Men den utmanas ständigt av andra styrformer på modet, inte sällan med det vinstdrivande företaget som modell. I den nya boken, Kollegialitet – en modern styrform klargör författarna vad kollegialitet är och ger sina förslag på hur den kan utvecklas. De argumenterar också för varför den är en nödvändig styrform.

Kollegialitet syftar till att beslut och handlingar i verksamheter ska grundas i vetenskaplig kunskap, evidens och argument. Det sker genom ett pågående prövande och kritiskt samtal och en granskning av verksamhetens kvalitet. Det är kunskapen som ska leda, inte andra intressen.

– I kollegiala processer deltar kunniga företrädare för verksamheten i att granska de kunskapsanspråk som ligger till grund för beslut. Därför behövs kollegiala organ i kunskapsbaserade verksamheter, säger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som har skrivit boken tillsammans med Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Men det finns problem och utmaningar för kollegialitet som styrform. Dels pekar författarna på en omfattande okunskap om vad kollegialitet är och att den, till skillnad från managementstyrning och byråkrati, inte underhålls med kurser, utbildningar och konsultverksamheter. Även utvecklingen mot så kallade multiversity där universitet integreras allt mer i samhället, innebär att kollegialitet ifrågasätts eftersom fler parter vill vara med och forma verksamheten. I boken pekar författarna på de här och flera andra faktorer som utmanar kollegialitet i dag.

– Men hellre än att överge kollegialitet när det blir problem bör den utvecklas. Vi visar i boken hur det kan göras, säger Kerstin Sahlin.

Om författarna:
Ulla Eriksson-Zetterquist (bilden)) är professor i företagsekonomi, inriktning management. Sedan 2012 är hon föreståndare vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kerstin Sahlin är professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation vid Uppsala universitet. Hon är sedan 2013 huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Åren 2006–2011 var hon prorektor för Uppsala universitet.

Kontakt:
Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi, 031-786 54 07, 031-786 56 19, ulla.eriksson-zetterquist@gri.gu.se

Läs mer om boken på Studentlitteraturs hemsida