Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kapitel av CFK forskare i ny bok "brytningstider"

Publicerad

Kapitel av CFK forskare om funktionshindrade personers tillgång till en meningsfull fritid, i nyaste SOM undersökningen "brytningstider"

Den senaste västsvenska SOM undersökningen "brytningstider" handlar bland annat om livsnöjdhet, sociala aktiviteter för funktionshindrade personer och bilisternas vilja att byta till kollektivtrafiken.
(mer info på SOM-institutets hemsida)

CFK forskaren John Magnus Roos har skrivit ett kapitel om funktionshindrade personers tillgång till en meningsfull fritid. Undersökningen visar att personer med omfattande funktionsnedsättning ofta exkluderas i sociala aktiviteter. Till exempel har nästan var femte person i gruppen umgåtts med vänner högst en gång under det senaste året.
- En av de viktigaste anledningarna är dåligt anpassade byggnader och lokaler, både miljön hemma hos andra människor och ute i samhället, säger forskaren John Magnus Roos.
Aktiviteter som utövas i hemmet, som att spela instrument eller läsa, är lika vanliga bland funktionsnedsatta som i den övriga befolkningen, medan till exempel att vara ute i naturen är mycket mer ovanligt. För att ändra på obalansen tror John Magnus Roos att det är dags att förändra synen på stöd och service till funktionsnedsatta.
- Vi måste undersöka hur stödet kan hjälpa till att skapa sociala kontakter, istället för att bara vara förlängda armar och ben.