Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kan vård, patient, industri & akademi ingå partnerskap?

Publicerad

Panelen under seminariet på KvalitetsmässanUnder årets Kvalitetsmässa debatterade en panel från Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap PCP4 möjligheter och hinder för sitt samarbete.

Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap PCP4 har funnits sedan 2018. I samarbetet ingår patientorganisationer som Riksförbundet Hjärt/Lung och Funktionsrätt Sverige, publika aktörer som VGR, Region Dalarna och SKL, privata företag som Novartis och Essity samt akademi i form av GPCC och Blekinge Tekniska Högskola.

PCP4 arbetar för att i samverkan driva forsknings- och verksamhetsförändring i hälso- och sjukvården för en systemförändring som resulterar i mer personcentrering, högre kvalitet och kostnadskontroll. I praktiken innebär det att man ska ta fram olika testbäddar för personcentrerad vård på en större skala än vad som tidigare har gjorts och att alla aktörer i sann personcentrerad anda är aktiva medskapare med eget ansvar i detta arbete.

På ett seminarium på Kvalitetsmässan möttes företrädare för fyra av PCP4s parter på en scen för att, under ledning av projektledare Håkan Billig, professor på Göteborgs universitet, prata om olika aspekter av sitt samarbete. Dessa fyra var Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Inger Ros, förbundsordförande i Riksförbundet Hjärt/Lung, Inger Ekman, seniorprofessor på GPCC/Göteborgs Universitet och Pär Källmark, Head of Public Affairs på Novartis. Frågor som ställdes var bland andra ”Vad händer när regioner, patientorganisationer, näringsliv och akademi bildar partnerskap för att pröva och beforska implementeringsprocesser för personcentrerad vård?”, ” Vilka är utmaningarna och drivkrafterna när alla parter har egna verksamhetsmål och uppdrag?”

- Idag har i stort sett alla företag och organisationer samverkan i sina styr- och visionsdokument, sade Håkan Billig. Här testar vi att samverka, precis som alla förespråkar. Men vilka är egentligen förutsättningarna för denna samverkan när alla parter är så olika? Det kan finnas intressekrockar, olika mål, frågor om jäv och hotad akademisk frihet, brist på insyn med mera. Pär Källmark tog till exempel upp att i ett privat företag som Novartis har man ett klart vinstperspektiv och korta tidsperspektiv, medan man i PCP4 har ett långt tidsperspektiv.

Läs mer om PCP4 här. Då Göteborgs universitet migrerar information till en ny webbplats maj-augusti 2020 fungerar vissa av dessa länkar ej, tyvärr. Ni hittar den under fliken resursmaterial och länkar på GPCCs webbplats.