Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kan detaljhandeln hjälpa unga och utlandsfödda ut i arbetslivet?

Publicerad

När Vedran Omanović kom till Sverige från Bosnien-Hercegovina tänkte han stanna i tre månader. I dag, 23 år senare, hoppas han med sin forskning kunna bidra till att lösa ett av våra mer utmanande samhällsproblem – att etablera unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden.


Vedran Omanović

Allt började på en aspirantutbildning för utrikesfödda akademiker. I slutet av kursen såg deltagarna väldigt positivt på framtiden, alla utom en man i 50­-årsåldern från Irak. Vedran Omanović berättar:

– Han sa: Jag har bott i Sverige i tio år och är utbildad revisor. Jag har sökt massor av jobb men inte ens blivit kallad på intervju. Hur kommer det sig? Han pratade bra svenska och hade ett eftertraktat yrke men kunde inte få jobb. Jag började fundera.

Funderingar blev forskarkarriär

Vedran Omanović doktorerade vid Handelshögskolan 2006. I studien följde han ett stort antal företags mångfaldsarbete under nio månader. Han insåg att även om man rent retoriskt var väldigt öppna för mångfald blev det inte alltid så i praktiken.

– När det kom till implementering så prioriterades det strikt affärsmässiga medan de sociala, mjuka aspekterna försvann från dagordningen.

Detaljhandeln som dörröppnare

I sitt nya projekt studerar Vedran Omanović om detaljhandeln kan hjälpa unga, utlandsfödda in på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av Handelns utvecklingsråd.

– Detaljhandeln är väl lämpad. Både med tanke på att ganska många ungdomar jobbar där, och att många personer med utländsk bakgrund öppnar eget i den sektorn. Nu ska vi skapa nya, systematiska kunskaper om hur detaljhandeln kan bidra till en lösning. Och vi vill gärna ha kontakt med företag som vill ställa upp som studieobjekt, säger Vedran Omanović.


Vedran Omanović

Forskare vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan. Forskningsområden: mångfald i organisationer, organisationsförändringar samt omstrukturering/omställning. Aktuell i projektet ”Etablering av unga och utlandsfödda inom detaljhandeln” tillsammans med professor Ola Bergström.
 

Detta är en artikel från
Handelshögskolans Magasin 2016