Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Juridiska institutionen söker professor i havsförvaltningsrätt

Publicerad

Genom donationer från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Carl Bennet AB, samt en satsning från Göteborgs universitet inrättas en professur i havsförvaltningsrätt vid Juridiska institutionen i Göteborg. Satsningen inbegriper en komplett forskarmiljö med doktorander och postdoktorer vilket blir en viktig komponent i det internationella forskarsamhället och ett starkt komplement till den redan starka havsforskarmiljön på Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Genom utlysningen av professuren vill vi lägga grunden till utvecklingen av ny angelägen rättsvetenskaplig forskning i det marina fältet. Det finns ett påtalat behov av att utforska hur olika rättsliga aspekter på frågor som rör planering, förvaltning, styrning och institutionella strukturer samverkar med de stora samhällsutmaningar som kan kopplas till havet och den maritima miljön.

Till annonsen och sökandeportalen

Sista ansökningsdag 19 maj 2014