Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jan Wallander har avlidit

Publicerad

Jan Wallander, hedersdoktor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, har avlidit. Hans betydelse för utvecklingen av Handelsbanken och för andra viktiga delar av vårt näringsliv imponerar. Det skriver Sten Jönsson och Rolf Wolff, två av GRIs grundare.

I en nyligen avslutad studie av kulturen i Handelsbankens växande organisation i Storbritannien fann vi kontorschefer som var stora entusiaster av Wallander och det sätt att driva en bank (”real banking”!) som han initierade vid 1970-talets början och som han kom att symbolisera långt efter sin pensionering. Personligt ansvar, decentralisering (lokal information har högre kvalitet), intern rekrytering till de flesta högre tjänsterna, de anställdas delägarskap, bidrog till att många fick tillfälle att växa med uppgiften och delta i företagets utveckling. Att banken i affärspressen ofta beskrevs som ”tråkig” kompenserades av att SHB klarade sig långt bättre än de flesta storbanker i Europa under krisen.

Jan Wallander var föregångsman i flera andra avseenden. Redan i samband med sitt tillträde som VD för banken avskaffades budget som styrinstrument (”ett onödigt ont”), vilket blev en förebild och en drivkraft i den rörelse som idag kallas ”Beyond Budgeting”. Hans analys av bankkrisen i 90-talets början och debatt med ekonomiska forskare om vad som är en god kreditbedömning lade grunden för en rimligt god hantering av finanskrisen för några år sedan.

Jan Wallander var en entusiastisk deltagare i diskussionen om vilken inriktning ekonomisk forskning i vårt land bör ha (före sin bankkarriär var han föreståndare för Industrins Utredningsinstitut.). Vi fick från början av GRIs existens kontakt med och stöd av Handelsbanken och dess forskningsstiftelse i hans namn. Vi har haft glädje av Jan Wallander på många sätt. Vi sörjer honom djupt.

Sten Jönsson, professor emeritus i företagsekonomi och grundare av Gothenburg Research Institute
Rolf Wolff, professor i företagsekonomi och grundare av Gothenburg Research Institute